Milieuhulp.nl

Begin 2010 is de nieuwe Milieuhulp.nl de lucht ingegaan. Op Milieuhulp.nl kunt u vragen stellen over de leefomgeving. Er staan meer dan 5.000 stukken informatie over de leefomgeving op, afkomstig van meer dan 200 organisaties en verdeeld over bijna 700 onderwerpen.

Op de website kunt u de weg naar uw onderwerp langs 3 verschillende wegen vinden. Er is een virtuele webassistent genaamd Bart aan wie u uw vraag kunt voorleggen en die u stap voor stap verder leidt. U kunt zoeken op trefwoord. Tenslotte kunt u uw weg vinden via een van devolgende zoekpfofielen:
- Ik wil iets doen voor het milieu
- Ik wil iets doen tegen overlast
- Ik wil de inhoudsopgave zien
- Ik zoek wetten, plannen en beleid
- Ik ben op zoek naar duurzaamheid

www.milieuhulp.nl