Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Energie

Energie

Energie speelt op veel gebieden van het dagelijkse leven een rol: bij warmte, elektriciteit en vervoer, maar ook bij het maken van allerlei producten, variërend van voedsel tot computers. Ongeremd gebruik van energie zorgt voor veel CO2-uitstoot. Dat is nadelig voor het klimaat. Daarnaast zijn de meeste grondstoffen die gebruikt worden voor energieopwekking eindig.

Daarom pleit de Brabantse Milieufederatie voor het toepassen van de ‘Trias energetica’:

  • beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan (duurzame bouw)
  • maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen (zon, wind, water, aardwarmte) en
  • maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien (gebruik filters).

Wij vragen in ons werk voortdurend aandacht voor ‘schone’ energie bij overheden, maatschappelijke organisaties en burgers. Met ‘schone’ energie bedoelen we energie afkomstig uit duurzame bronnen. Voor het gebruik van biomassa, vaak genoemd als duurzame energiebron, geldt voor ons dat dit alleen een optie is als de biomassa niet op een hoogwaardiger manier gebruikt kan worden (bijvoorbeeld als grondstof in de biobased economy of als compost).

Ook geven we steun aan initiatieven die ongewenste energievoorziening tegengaan (verzet tegen schaliegas en kernenergie) en aan lokale burgerinitiatieven voor duurzame energie (‘lokale wind’, ‘collectief zon’).

Daarnaast voeren we diverse projecten uit op het gebied van energiebesparing en energiebewustwording.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF