Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Verantwoording

Verantwoording

Beleidsplan en werkplan
In ons beleidsplan beschrijven we de belangrijkste milieu- en natuuronderwerpen en de manier waarop daardoor de Brabantse samenleving tegenaan wordt gekeken. Daarnaast komen de uitdagingen en de maatschappelijke trends aan de orde voor zover die voor ons werk van belang zijn. Van daaruit benoemen we de doelen de wij de komende jaren willen gaan bereiken en de weg waarlangs wij dat willen gaan doen; onze strategie.
In ons werkplan van 2017 kun je meer lezen over de wijze waarop wij ons willen inzetten voor een duurzame ontwikkeling, en als aanjager van transities. De BMF gaat ‘Samen voor een mooi en duurzaam Brabant’. Wij kijken ernaar uit samen met jou uitvoering aan dit werkplan te geven.

Jaarverslagen
Zoals je kunt lezen in onze jaarverslag hebben wij de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het behouden en beschermen van het Brabantse buitengebied, schoon en voldoende water en een gezonde leefomgeving voor alle Brabanders. Door onze inzet, maar zeker ook om de gestelde doelen d.m.v. draagvlak en bewustwording te bereiken, is de BMF zeer regelmatig in het nieuws geweest. Een verslag van onze verschillende uitgeoefende activiteiten kun je dan ook terugvinden in de jaarverslagen. Door onze constructieve en soms kritische opstelling proactief toe te passen, hebben we de positie van de natuur- en milieubeweging in Brabant verder gestalte gegeven en verstevigd.

Jaarverslag 2013 (financiële verantwoording vanaf pagina 32)
Jaarverslag 2014 (financiële verantwoording vanaf pagina 33)
Jaarverslag 2015 ((financiële verantwoording vanaf pagina 30)

Beloningsbeleid
Zoals je in onze jaarverslagen kunt teruglezen bevordert de BMF een organisatiecultuur waarin naast ambitie en gedrevenheid ook zuinigheid, soberheid, vlijt en duurzaamheid leidende principes zijn. Dat er een terughoudend beloningsbeleid gehanteerd wordt blijkt onder andere uit het feit dat de directeur in schaal 13 van de provinciale schalensystematiek valt. Daarnaast zijn onze bestuurders vrijwilligers en worden niet betaald.

RSIN fiscaal nummer
0030.11.823

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF