Wijst

Wijstgronden zijn zeer natte gronden langs de peelrandbreuk. De breuklijn blokkeert het vrij doorstromen van grondwater en dit grondwater wordt daardoor opgestuwd en komt als kwel aan de oppervlakte. Het bijzondere is dat het juist de hogere kant is van de breuklijn (de horst), die drassig is. De lagere kant (de slenk) is droger. Wijstgronden zijn unieke natuurgebieden.

De BMF is nauw betrokken geweest bij de plannen en projecten voor wijstgebieden in Brabant. In 2008 is een start gemaakt met de aanpak van 5 prioritaire wijstgebieden. Enkele projecten zijn ondergebracht bij de Stuurgroep Maashorst. In het Integraal Gebiedsplan Bakel Millheeze wordt Geneneind meegenomen. Er loopt een onderzoek bij Annabosch. Op de website van Waterschap Aa en Maas is het rapport Nadere Inventarisatie wijstgebieden te downloaden. http://www.aaenmaas.nl/informatie_op_maat/burgers/cultuur/wijstgronden