Stroomschema: Kappen of vellen van bomen

Blog | Thema: Natuur & Landschap

februari 15, 2023

Stroomschema: Kappen of vellen van bomen

Het beschermen van bos en groen is een belangrijk speerpunt voor veel lokale natuur- en milieuorganisaties. Maar wat kan je nu doen om het kappen of vellen van bomen te voorkomen? In deze blog ontdek je welke regels er gelden voor houtopstanden.

Wanneer je groen wilt beschermen heb je al snel te maken met het recht. Er zijn in Brabant namelijk regels voor houtopstanden en beschermde kleine landschapselementen.

Om door de bomen het juridische bos te kunnen zien, hebben we een interactief stroomschema gemaakt.

Interactief stroomschema

Klik hieronder op ‘start’ en ontdek of er een vergunning nodig is voor het kappen of vellen van houtopstanden.

Belangrijke juridische afkortingen

In het stappenplan kom je met regelmaat een aantal afkortingen tegen. De belangrijkste afkortingen zijn:

  • Bal: Besluit activiteiten leefomgeving
  • Wnb: Wet natuurbescherming
  • OW: Omgevingswet

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!