CBF en ANBI-erkenning

CBF en ANBI-erkenning

CBF

Stichting Brabantse Milieufederatie is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl.

Wij mogen het beeldmerk CBF-Erkend Goed Doel gebruiken. Het logo laat zien dat we ons houden aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over.

Eens in de drie jaar vindt een uitgebreide hertoetsing plaats door het CBF, terwijl jaarlijks een tussentijdse toetsing wordt gedaan.

ANBI

Stichting Brabantse  Milieufederatie is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dat houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Maar het mes snijdt aan twee kanten: wij hoeven over een gift ook geen belasting te betalen. Daardoor komen giften aan ons geheel ten goede aan ons werk.

Kijk voor meer informatie op de website van ANBI.

Als ANBI zijn we verplicht om openheid te geven. Hieronder vind je de informatie die voor de ANBI-status van belang is.

Rechtspersoon en doelstelling

De BMF heeft ten doel het bevorderen van een duurzame ontwikkeling tussen de mens en zijn omgeving, met daarbij een speciale zorg voor de natuur, het landschap en het milieu in de provincie Noord-Brabant. De Stichting Brabantse Milieufederatie heeft de doelen vastgelegd in de statuten. Deze doelstelling betreft het bevorderen van:

  • Behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu;
  • Bescherming van de gezondheid van de mens;
  • Behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
  • Het nemen van maatregelen om het hoofd te bieden aan lokale, regionale of mondiale.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

BTW nummer

815521315B01

Bankgegevens

NL22 TRIO 0212 4972 51
t.n.v. Stichting Brabantse Milieufederatie

Kamer van Koophandel

De stichting Brabantse Milieufederatie is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41095498. Ons adres is:  Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg.

Samenstelling bestuur en directie

Ons jaarverslag en de financiële jaarrekening geven weer wat de samenstelling van bestuur en directie is. Het jaarverslag bevat ook informatie over eventuele nevenfuncties.

Bezoldiging en vergoedingenbeleid

Voor de medewerkers en directeur in dienst van de Brabantse Milieufederatie wordt de salarisschaal van de cao van de provincie gevolgd. De Brabantse Milieufederatie heeft een bestuur dat bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het gaat om onbezoldigde bestuursfuncties. De bestuursleden ontvangen alleen een beperkte vergoeding voor gemaakte onkosten (op basis van declaraties).

Beleidsplan

Download ons Beleidsplan 2016 – 2020.

Uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording

Het jaarverslag met een verantwoording van de uitgevoerde activiteiten en de jaarrekening met de bijbehorende financiële verantwoording worden jaarlijks beschikbaar gesteld op onze eigen website en die van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Jaarverslag 2018

Statuten

Bekijk hier de Statuten van de Brabantse Milieufederatie.

Vragen of klachten

Heb je een vraag, wil je informatie ontvangen of een klacht doorgeven? Stuur ons een mail of neem telefonisch contact met ons op via 013-5356225.