Nieuwe kans BMF activiteitenfonds

april 18, 2016

Nieuwe kans BMF activiteitenfonds

Sinds vorig jaar beschikt de Brabantse Milieufederatie over het BMF activiteitenfonds dat als doel heeft onze lidorganisaties of (betalende) supporters financieel te ondersteunen bij activiteiten die aansluiten bij de zes thema’s van de BMF, te weten: Energie, Landbouw, Mobiliteit en infrastructuur, Natuur en landschap, Voedsel, en Water.

Lidorganisaties aangesloten bij de BMF of betalende supporters van de BMF kunnen ieder jaar een beroep doen op het BMF activiteitenfonds. Dit fonds is mogelijk vanwege een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en heeft jaarlijks een bedrag van € 5.000,- tot €10.000 afhankelijk van de financiële resultaten van het voorgaande jaar. Dit bedrag wordt naar rato per kwartaal beschikbaar gesteld om gedurende het jaar aanvragen te kunnen honoreren.

Ben jij actief binnen een lidorganisatie van de BMF of een betalende supporter van de BMF met een idee voor een activiteit, maar ontbreekt het je nog aan financiële middelen? De Raad van Toezicht ontvangt graag jouw verzoek om te kijken of jij kans maakt op het BMF activiteitenfonds. Aanvragen kun je voor de vergadering van de Raad van Toezicht via bijgesloten en door jou ondertekend aanvraagformulier indienen. De eerste  vergaderdatum voor 2016 is:

– dinsdag 24 mei (aanvraag uiterlijk 10 mei indienen!).

In hun vergadering besluit de Raad van Toezicht over de ingediende verzoeken. Wanneer je aanvraag aansluit bij het speerpunt van die vergadering zal deze bij twijfel voorrang krijgen. Een verzoek wordt maximaal voor €500 gehonoreerd en kan niet in stukken worden geknipt. Over het besluit wordt iedere aanvrager op de hoogte gesteld.

Je kunt jouw verzoek voor ondersteuning digitaal indienen bij het BMF secretariaat door te mailen naar BMF@brabantsemilieufederatie.nl

Toetsingscriteria zijn:
– is het verzoek van een lidorganisatie of betalende supporter;
– is het financiële verzoek gericht op een van de hiervoor vermelde zes thema’s;
– is de aanvrager bereid om te vermelden op uitingen dat de BMF de activiteit (mede) financieel heeft ondersteund.

Schroom vooral niet om je verzoek in te sturen, we willen je (lidorganisatie) graag helpen met het realiseren van een duurzame activiteit.