Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Festivals? Denk eerst aan de omgeving!

Festivals? Denk eerst aan de omgeving!

Met het mooie weer komt ook weer het festivalseizoen op gang. Steeds vaker vinden die festivals plaats in parken en in het buitengebied. Deze ontwikkeling baart de nodige zorgen. Natuurbeschermers vrezen voor de gevolgen van de festivals voor flora en fauna. En omwonenden zien de drukte en het lawaai als een verstoring van hun rust.

De gevolgen van zo’n festival blijven niet altijd beperkt tot de directe omgeving. Soms zorgen festivals voor veel overlast en verstoring van de natuur, ook in het broedseizoen.

Veel festivals zeggen volop in te zetten op duurzaamheid, bijvoorbeeld door alleen biologisch voedsel te verkopen en niet te werken met energieverslindende aggregaten en dergelijke. Dat is positief.

Maar gek genoeg is de keus voor de locatie soms erg onzorgvuldig. Zo moest vorig jaar een festival in Hooge Mierde worden afgeblazen na bezwaren van omwonenden en milieuorganisaties: het festival zou plaatsvinden op een locatie nabij natuur- en stiltegebieden en bovendien midden in het broedseizoen. Te vaak denken organisatoren en gemeenten dat een “eenvoudige” evenementenvergunning voldoende is en staan ze er niet bij stil dat ze ook naar andere zaken moeten kijken. Past het evenement in het bestemmingsplan? Hoeveel ruimte bieden de geluidsnormen? Is rekening gehouden met de Wet Natuurbescherming? Hoe zijn de effecten op broedvogels ondervangen?

Wanneer het onderzoek op dit punt ontbreekt, onvoldoende is of niet actueel is, kan de organisator nog in een vrij laat stadium stuiten op een verbod van de rechter, met alle financiële en organisatorische consequenties van dien. Doe daarom als organisator tevoren je huiswerk goed en organiseer geen evenementen op kwetsbare plekken! En maak vroegtijdig goede afspraken met gemeente, omwonenden en milieugroepen over de wijze waarop je met alle belangen rekening houdt. Soms worden dergelijke afspraken vastgelegd in een convenant.

Onhandige geluidsvoorschriften
Onzorgvuldig en in elk geval onhandig is soms de wijze waarop sommige gemeenten omgaan met het geluid. Wij kennen gemeenten die op zich redelijke geluidsnormen in de vergunning opnemen (bijvoorbeeld een norm van 70 dB(A) op de gevel), maar die vervolgens alleen honderden meters verderop het geluid laten meten. Ze “vergeten” daarbij dat die normen bedoeld zijn voor de dichtstbijzijnde gevel (maximaal 50 meter). Wanneer pas op honderden meters afstand gemeten hoeft te worden, kan dat nog steeds grote geluidsoverlast tot gevolg hebben, tot vele kilometers verderop. Zeker wanneer de windrichting ongunstig is. Wij raden dan ook aan goed op te letten op welke afstand het geluid gemeten wordt. Wij zien soms vergunningen, waarbij de gevels in de buurt niet mee hoeven te tellen. Ook worden omwonenden soms overgehaald om ermee akkoord te gaan dat bij hun gevel niet gemeten hoeft te worden. Gevolg is dan vaak dat de geluidsknop ongestraft erg ver mag worden opengedraaid, zonder dat sprake is van overtreding van de vergunningsvoorschriften.

Klachten
Mochten er toch klachten zijn dan kun je terecht bij de gemeente en bij het algemene klachtennummer van de MilieuKlachtenCentrale.

Gelukkig staan ook steeds meer organisatoren open voor klachten uit de omgeving, bijvoorbeeld door het instellen van een klachtenlijn en bestaan er ook mogelijkheden om het geluid zo te “sturen” dat de klachten afnemen, blijkt uit een gesprek met Robin Swanen (audioproducent voor het Intents Festival in Oisterwijk).


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF