Word bestuurslid bij de BMF

juni 20, 2019

Word bestuurslid bij de BMF

De Brabantse Milieufederatie (BMF) krijgt een nieuw bestuur. De werving van nieuwe bestuursleden is begonnen. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden bij de selectiecommissie.

Het gaat om een functie met beperkte tijdsbesteding. Er wordt gemiddeld 3 à 4 keer per jaar vergaderd.

Bestuursmodel
Een wijziging van het bestuursmodel voor de Brabantse Milieufederatie is het afgelopen jaar voorbereid. Van een model met Raad van Toezicht en Raad van Aangeslotenen gaan we naar een bestuursmodel, met een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Het bestuur vormt een afspiegeling van de achterban van de BMF en het bredere maatschappelijk netwerk waarin de BMF functioneert. Het bestuur opereert op afstand van de werkorganisatie, stuurt op strategische hoofdlijnen, houdt pro-actief toezicht en vervult ook een ambassadeursrol.

Bekijk het profiel van de bestuursleden

De BMF start in juni met de werving van een geheel nieuw bestuur, dat een brede, diverse samenstelling kent en als collectief beschikt over alle benodigde competenties. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om zich kenbaar te maken bij de selectiecommissie.

Aanmelden
Belangstellenden worden verzocht hun kandidatuur kenbaar te maken. Dat kan door een beknopte motivatie en CV te sturen aan het secretariaat van de BMF: bmf@brabantsemilieufederatie.nl.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Joris Hogenboom, directeur-bestuurder a.i.: joris.hogenboom@brabantsemilieufederatie.nl.

Tags: