Medewerker transitie intensieve landbouw

VACATURE

MEDEWERKER TRANSITIE INTENSIEVE LANDBOUW

(28-32 uur tot eind 2019)

Samen met bewoners, overheden en bedrijven werkt de Brabantse Milieufederatie aan een mooi en duurzaam Brabant. Als onafhankelijke belangenbehartiger zijn we actief op het gebied van natuur, landschap, milieu en duurzaamheid. We treden op als initiator en versneller, ondersteunen lokale initiatieven en dragen bij aan beleidsvorming.

Wat ga je doen?

De BMF zet in op het verduurzamen van de landbouw in Brabant. Onze speerpunten zijn een integrale aanpak van de uitstoot van geur, ammoniak, fijnstof, stikstof evenals biodiversiteitsverlies ter verbetering van de leefomgeving voor mens en natuur. De BMF pleit dan ook voor het vergroten van de grondgebondenheid, een verantwoord vormgegeven afname van de intensieve veestapel en natuurinclusieve landbouw. De BMF is actief betrokken bij het provinciale beleidsproces rondom het mestbeleid en mestverwerking. Wij dragen bij aan de transitie samen met onze achterban van aangesloten lokale natuur- en milieuorganisaties. Ter versterking van onze inzet op dit belangrijke thema zoeken wij ter ondersteuning van de adviseur landbouw een tijdelijke nieuwe collega, die:

 • Het dossier intensieve veehouderij (o.a. mestverwerking en PAS) verder vormgeeft;
 • Kennisuitwisseling met onze aangesloten groepen organiseert en lokale organisaties informeert en ondersteunt, onder andere rondom lokaal gemeentelijk beleid en gebiedsuitwerkingen;
 • De visie van de BMF op dit dossier helder en aantrekkelijk vormgeeft en communiceert via factsheets, nieuwsbrieven, opiniestukken, etc. samen met onze medewerker communicatie;
 • Overleggen op provinciaal niveau met vertegenwoordigers van de agrarische sector en overheden voorbereidt dan wel voert in nauw samenspel met de adviseur landbouw.

Wat breng je mee?

De kandidaat die wij zoeken:

 • Heeft affiniteit met de visie en doelstelling van de BMF;
 • Heeft een passende combinatie van (werk) ervaring en HBO/universitaire opleiding, bijvoorbeeld Dier en Veehouderij, Agrotechnologie, Milieuwetenschappen, chemie, ecologie, milieu-maatschappijwetenschappen, milieubeleid, communicatie;
 • Kent de wereld van de intensieve landbouw en kan deze koppelen aan het belang van een duurzame en gezonde leefomgeving;
 • Kan zich snel nieuwe onderwerpen eigen maken;
 • Is vaardig in het vertalen van kennis naar relevante informatie voor diverse doelgroepen;
 • Kan goed organiseren en zelfstandig werken;
 • Is ondernemend en resultaatgericht;
 • Kan boeiend schrijven, goed communiceren en mensen inspireren en verbinden;
 • Heeft geen bezwaar tegen flexibele werktijden, zoals bijeenkomsten in de avonden.

Wij bieden je

 • Een dynamische werkomgeving met betrokken collega’s;
 • Een aanstelling van 28-32 uur per week voor de periode tot einde 2019. Bij succesvolle acquisitie behoort verlenging van de functie tot de mogelijkheden;
 • Een bruto salaris, afhankelijk van werkervaring en opleiding, conform schaal 9-10 (CAO Provincie);
 • Een regeling voor vakantiegeld, reiskosten en pensioen.

Heb je interesse in deze functie als ZZP-er of via detachering? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Meer weten over de Brabantse Milieufederatie? Kijk op onze site.

Solliciteer nu

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Misha Mouwen, plaatsvervangend directeur: misha.mouwen@brabantsemilieufederatie.nl, 06-1088 4015. Reageren kan tot en met woensdag 26 juni. Stuur je brief met motivatie en CV naar BMF@brabantsemilieufederatie.nl onder vermelding van vacature transitie landbouw.

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 2 juli.