Adviespunt Ruimtelijke ontwikkeling

Adviespunt Ruimtelijke Ontwikkeling

Brabant groeit hard. Plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen worden in hoog tempo gemaakt. De ze plannen kunnen een bedreiging vormen voor natuur, landschap en milieu. Daarom ondersteunt de BMF inwoners van Brabant via het Adviespunt Ruimtelijke Ontwikkeling.

De BMF ondersteunt inwoners van de provincie Noord-Brabant via het Adviespunt Ruimtelijke Ontwikkeling. We helpen bij vragen over (de gevolgen van) ruimtelijke ontwikkelingen, ruimtelijke plannen of ruimtelijke ordening. Daarnaast denken we mee en leggen regelgeving en wettelijke procedures uit. Ook geven we een reële inschatting van kansen op succes.

Wet- en regelgeving

De Brabantse Milieufederatie werkt aan de ruimtelijke kwaliteit van Brabant. Soms is het dan nodig om de wet erbij te halen om onze mooie Brabantse landschap te behouden. Wetgeving en uitspraken van de rechter kunnen helpen bij het beschermen van een aantrekkelijke leefomgeving.

Als natuur en landschap dreigen aangetast te worden, bekijkt de Brabantse Milieufederatie of deze plannen ook juridisch zijn toegestaan. We kijken dan naar verschillende regelgeving, zoals de Natuurbeschermingswet, de provinciale Verordening Ruimte en de gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen. Deze regels zijn er om natuur, landschap, flora en faun, milieu en omgeving te beschermen.

De rechter heeft al vaker uitspraken gedaan over:

  • Natuurbescherming
  • Bescherming van waardevolle landschappen
  • Bescherming van bijzondere waarden
  • De (beperking van de) ruimte voor ontwikkelingen, bijvoorbeeld teeltondersteunende voorzieningen, de veehouderij, de recreatie, boomteelt
  • De inhoud van een milieueffectrapport (MER)
  • De belasting van stikstof, fijnstof en geur door de veehouderij
  • De interpretatie van begrippen en de uitleg van regels

Tags:

Onze andere natuur en landschapsprojecten

Neem contact op

Profiel Hetty Gerringa

Hetty Gerringa

Juridische zaken

JE HOEFT NIETS TE MISSEN
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!