Bestuur

Bestuur

De organisatie van de Brabantse Milieufederatie bestaat uit een Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en een directie.

In de statuten is bepaald dat de BMF de volgende organen kent:

 • een Dagelijks Bestuur (DB): belast met het besturen van de BMF en het toezicht houden op het beleid van de Directie;
 • een Algemeen Bestuur (AB); houdt toezicht op het Dagelijks Bestuur en moet de hoofdlijnen van het beleid goedkeuren;
 • een Directie; leidt de werkorganisatie en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Daarnaast kent de stichting Aangesloten Organisaties.

Bestuursleden

Het bestuur van de BMF bestaat per 31 december 2019 uit 15 leden. Bestuursleden en hun functie:

 • Dhr. G. Endedijk, Voorzitter;
 • Dhr. P. Wolff, Vicevoorzitter DB;
 • Dhr. M.J.M. de Wolf, Lid DB;
 • Mevr. H.C.A. van de Pol, Secretaris;
 • Dhr. R. Litjens, Penningmeester;
 • Mevr. A. Almasi, Lid AB;
 • Dhr. N.J.A. Arts, Lid AB;
 • Dhr. H.T.M. van Beek, Lid AB;
 • Mevr. W. Bonthuis, Lid AB;
 • Dhr. F. Ellenbroek, Lid AB;
 • Mevr. M.H.A. van den Ham, Lid AB;
 • Dhr. C. Ouwerkerk, Lid AB;
 • Dhr. V. Retel Helmrich, Lid AB;
 • Dhr. R.E. Ruijtenberg, Lid AB;
 • Dhr. A.H.L.M. Tiebosch, Lid AB.