Frans Swinkels

Binnen de BMF houd ik me bezig met natuur en landschap in brede zin. Hiertoe horen soortenbeleid, leefgebieden, waterbeschikbaarheid, ondergrond (bodems zijn erg bepalend voor waterstromen en de natuur die erop groeit). Daarnaast ben ik secretaris van het natuurbeschermingoverleg (een overlegtafel waaraan ook Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabantse Landschap meedoen) en van Water Natuurlijk Brabant.

In mijn leven heb ik veehouderij, rurale planologie en milieukunde gestudeerd. Ik zet me al jaren in voor Werkgroep Behoud de Peel, met name voor de landinrichting van de Peelvenen. Jarenlang heb ik mede de Deurnese Peel beheerd. Ook was ik beheerder van het hydrologisch meetnet van het Peelcomplex.

Mijn drijfveer? Een duurzamere maatschappij met een goed functionerende natuur is een randvoorwaarde voor het functioneren van onze maatschappij.

Neem contact op

Profiel Frans Swinkels

Frans Swinkels

Natuur & Landschap