Hetty Gerringa

Binnen de BMF hou ik me bezig met juridische zaken en ruimtelijke ordening. Ik fungeer als juridische vraagbaak voor burgers en (nieuwe) supporters en ondersteun onze achterban (onder meer bij statuten(wijziging), organisatie van de (regionale) achterbanbijeenkomsten, inhoudelijke adviezen op ruimtelijke en juridische onderwerpen en onze Raad van Aangeslotenen).

Daarnaast hou ik me bezig met provinciale dossiers op het gebied van ruimtelijke ordening, waaronder de Verordening Ruimte en de Structuurvisie Ruimte, het PAS dossier (samen met collega’s Vanessa en Frans),  ruimtelijke ordening buitengebied (zoals bestemmingsplannen, omgevingsplannen, beleidsvisies, structuurvisies en themagerichte visies), en de Omgevingswet.

Neem contact op

Profiel Hetty Gerringa

Hetty Gerringa

Juridische zaken