Hetty Gerringa

Binnen de BMF hou ik me bezig met juridische zaken en ruimtelijke ordening. Ik fungeer als juridische vraagbaak voor burgers en (nieuwe) supporters en ondersteun onze achterban (onder meer bij statuten(wijziging), organiseren van trainingen en cursussen (samen met collega’s), inhoudelijke adviezen op ruimtelijke en juridische onderwerpen. Ik adviseer en ondersteun onze lokale achterban ook bij het maken van een zandpadenkaart.

Daarnaast hou ik me bezig met provinciale dossiers op het gebied van ruimtelijke ordening en de Omgevingswet, waaronder de Provinciale (Interim) omgevingsverordening en omgevingsvisie, het stikstofdossier, ruimtelijke ordening buitengebied (zoals bestemmingsplannen, omgevingsplannen, beleidsvisies, omgevingsvisies).

Neem contact op

Profiel Hetty Gerringa

Hetty Gerringa

Juridische zaken