Yvette Osinga

De huidige gangbare (intensieve) landbouw is een van de grootste bedreigingen voor natuur, milieu, landschap en kwaliteit van de leefomgeving in Brabant. Maar hier liggen ook de grootste kansen voor herstel hiervan, aangezien 60% van Brabant agrarisch is. Bij de BMF zet ik mij daarom in voor de transitie naar een grondgebonden, natuurvriendelijke landbouw. Natuurinclusieve landbouw noemen we dat. Enerzijds door de problematiek en de noodzaak van effectieve beleidsmaatregelen om dit aan te pakken te agenderen en stimuleren. Anderzijds door de gewenste ontwikkelrichting van natuurinclusieve landbouw te ondersteunen, stimuleren en agenderen. Dat laatste doe ik o.a. door als secretaris van het Goed Boeren netwerk koplopers in duurzame landbouw te ondersteunen.

Neem contact op

Profiel Yvette Osinga

Yvette Osinga

Duurzame landbouw & Voedselproductie