Mobiliteit & Infrastructuur

Gezonde mobiliteit & duurzame infrastructuur

Iedereen heeft te maken met verkeer, vervoer en infrastructuur. Mobiliteit is belangrijk om te kunnen werken, naar school te kunnen gaan, voor sociale contacten en voor ontspanning. De Brabantse Milieufederatie kiest voor duurzame mobiliteit en infrastructuur.

Vlieg- en verkeersbewegingen zorgen voor een grote belasting op het milieu en fijnstof heeft negatieve effecten op de gezondheid van omwonenden. Daarom wil de BMF duurzame mobiliteit stimuleren. Om zo de impact waar mogelijk te voorkomen, te beperken en op te heffen. Het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets stimuleren wij dan ook.

Waar toch autoverkeer nodig is, zijn wij voorstander van nieuwe oplossingen waardoor de bestaande wegen efficiënter gebruikt worden. Wij vinden daarbij ook dat er een eerlijk prijsbeleid voor mobiliteit moet komen: de werkelijke kosten van mobiliteit mogen niet worden afgewenteld op de toekomst. Voor zaken als CO2-uitstoot, luchtvervuiling, aantasting van het landschap of uitputting van fossiele brandstoffen moet in de toekomst een prijs worden betaald. In de huidige kosten van auto- en vliegverkeer wordt die nog niet doorberekend.

Vervoer

Het huidige verkeers- en vervoersbeleid is nog steeds erg gericht op het aanleggen van nieuwe wegen, het verbeteren van bestaande wegen en het ontwikkelen van vliegverkeer. Daarom doen wij voorstellen voor alternatieven waar dit mogelijk is en denken wij mee over de minst schadelijke inpassing. Indien nodig reageren wij juridisch op ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld Eindhoven Airport of bij de aanleg van wegen.

Eindhoven Airport is de laatste jaren uitgegroeid tot de tweede luchthaven van Nederland. Het vliegverkeer geeft grote overlast bij de omwonenden en veroorzaakt veel CO2-uitstoot. De Brabantse Milieufederatie pleit, samen met omwonenden en plaatselijke milieugroepen, voor beperkte vluchttijden (‘geen vluchten na elven’), beperking van de hoeveelheid vluchten en voor een focus op zakelijk vliegverkeer. Recreatief vliegverkeer moet beperkt blijven. Goede treinverbindingen naar de internationale luchthavens Schiphol en Düsseldorf maken het namelijk mogelijk dat het vliegverkeer op Eindhoven Airport beperkt blijft.

Neem contact op

JE HOEFT NIETS TE MISSEN Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!