Voedsel

Voedsel

Voedsel is een thema dat mensen verbindt. Het is een thema waar iedereen wel over mee kan praten en dat voor iedereen belangrijk is. Duurzame voedselvoorziening heeft dan ook veel raakvlakken met andere thema’s waar wij ons bij de Brabantse Milieufederatie mee bezig houden.

Duurzame voedselvoorziening draagt bij aan allerlei zaken waar wij in Brabant naar streven. Wij vinden dat een duurzame voedselvoorziening betekent dat:

  • voedselverspilling tot een minimum beperkt wordt
  • zo weinig mogelijk transport van voedsel plaats vindt
  • reststromen en afvalstromen van voedsel hergebruikt worden
  • bij de productie van voedsel nutriëntenkringlopen zo regionaal mogelijk gesloten worden

Voedsel zit in al onze vezels. Het raakt aan zoveel onderdelen van ons leven.  voedsel en bewust consumeren zorgt voor een betere volksgezondheid. Het eten van regionaal geproduceerd voedsel heeft een lagere CO2-uitstoot en door te werken met kringlopen in plaats van ketens wordt de circulaire economie gestimuleerd. Maar het gaat nog veel verder. Betere sociale samenhang ontstaat door gezamenlijke voedselinitiatieven en tegelijkertijd wordt de werkgelegenheid gestimuleerd bij regionale productie. Beter bewustzijn bij consumenten zorgt voor eerlijke prijzen voor voedselproducenten en door meer diversiteit in de voedselproductie ontstaat er een aantrekkelijke omgeving, met een mooier landschap en meer biodiversiteit.

De Brabantse Milieufederatie werkt daarom samen met andere organisaties aan het stimuleren van stadslandbouw en dorpslandbouw.

 

 

Voedselprojecten

Neem contact op

Profiel Yvette Osinga

Yvette Osinga

Duurzame landbouw