Vacature | Juridisch medewerker ruimtelijke ordening, natuur en milieu

Vacature

Juridisch medewerker ruimtelijke ordening, natuur en milieu (28-32 uur)

Foto vacature Juridisch medewerker ruimtelijke ordening, natuur en milieu (28-32 uur)
Foto: VisitBrabant

Werk mee aan een mooi en duurzaam Brabant! De Brabantse Milieufederatie (BMF) zoekt een nieuwe collega in de functie van: Juridisch medewerker ruimtelijke ordening, natuur en milieu (28-32 uur).

Wie zijn wij?

De BMF overkoepelt ruim 100 aangesloten (vrijwilligers)organisaties op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant. Samen met onze achterban en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken en brengen deze onder de aandacht van beleidsmakers, bedrijfsleven en andere belanghebbenden. Wij adviseren onze achterban door het delen van relevante kennis en netwerken, het helpen met vinden van de juiste wegen, signalen op provinciaal niveau bespreekbaar maken, bemiddelen en inspireren. We vinden het belangrijk dat onze achterban eigenaar blijft van de lokale problematiek en helpen hen om lokaal meer impact te hebben. We adviseren daarnaast beleidsmakers over het realiseren en versnellen van de transitie naar een duurzaam Brabant. Wij verbinden, schakelen en bouwen bruggen op inhoud, proces en organisatie. We verzetten ons tegen ongewenste ontwikkelingen en laten zien hoe het ook kan.

Wat ga je doen?

De BMF werkt samen met terreinbeherende organisaties aan de bescherming van natuur en milieu in de mooie provincie Brabant. Gezamenlijk beoordelen wij ruimtelijke plannen en vergunningen, doen wij voorstellen voor verbetering, en waar deze in strijd zijn met ruimtelijk beleid ondernemen we juridische of andere actie. Ook heeft de BMF een Adviespunt Ruimtelijke ordening waar onze aangesloten organisaties terecht kunnen voor informatie en advies over ruimtelijke plannen en procedures. Ter versterking van het huidige team zoeken we een afgestudeerd jurist voor de functie van juridisch medewerker/ juridisch adviseur ruimtelijke ordening, natuur en milieu.

Mede afhankelijk van de omvang van het dienstverband gaat de nieuwe medewerker aan de slag met:

Advisering aangesloten organisaties:

 • Inhoudelijk reageren op vragen en verzoeken vanuit aangesloten organisaties, gericht op het vergroten van de kennis en impact van de achterban;
 • Verzorgen van communicatie en trainingen over ruimtelijke ordening en natuurwetgeving voor aangesloten organisaties en vrijwilligers;
 • Opzetten en ondersteunen van een vrijwilligerspool van lokale belangenbehartigers, gericht op effectieve participatie bij lokale omgevingsplannen en risicodialogen met gemeenten over klimaatadaptatie.

Beleidsbeïnvloeding:

 • Signaleren van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, ruimtelijke plannen en vergunningen, beoordelen van relevantie voor de belangen van de natuur- en milieuorganisaties;
 • Zelfstandig opstellen van reacties op beleidsstukken, zienswijzen, voeren van inspraakprocedures en juridische procedures in RO-trajecten, gericht op behoud en bescherming van bodem, natuur, landschap en water;
 • Coördineren van activiteiten, samen met andere Natuur- en Milieufederaties, zoals het opstellen van handreikingen voor de achterban en adviezen voor colleges en raadsleden, bijvoorbeeld in het kader van ‘groene omgevingsplannen’ en klimaatadaptatie.

Werken aan oplossingen:

 • Samen met collega’s, aangesloten organisaties en terreinbeherende organisaties komen tot alternatieven en verbetervoorstellen voor ruimtelijke plannen;
 • Secretariaat Natuurbeschermingsoverleg: deelnemen aan het voorbereidende overleg, bepalen van strategische agendapunten, voorbereiden van de vergadering met de voorzitter, opstellen van notulen en bewaken van de opvolging van actiepunten.

Wat breng je mee?

De kandidaat die wij zoeken:

 • is in bezit van een WO-diploma Rechten met als afstudeerrichting Bestuursrecht;
 • heeft gedegen kennis van actuele wetgeving en relevante werkervaring op het gebied van omgevingsrecht en/of natuurbeschermingsrecht;
 • heeft een duidelijk beeld van de betekenis van de invoering van de Omgevingswet voor natuur- en milieuorganisaties en bewoners, hun belangen en hoe die te borgen;
 • heeft een hart voor natuur, milieu en duurzaamheid en affiniteit met vraagstukken die zich afspelen binnen deze thema’s, zoals landbouwtransitie,
 • klimaatadaptatie, duurzame energieopwekking. Herkent de verbanden en spanning tussen de verschillende vraagstukken en kan hier goed mee omgaan;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht in woord en geschrift;
 • is vaardig in het vertalen van kennis naar relevante informatie voor diverse doelgroepen. Spreekt de taal van professionals én vrijwilligers;
 • kan assertief én diplomatiek optreden in een politiek krachtenveld;
 • werkt gestructureerd, zorgvuldig en efficiënt;
 • is initiatiefrijk, daadkrachtig en gericht op samenwerking;
 • woont bij voorkeur in de provincie Brabant.

Wat bieden we?

 • Een aanstelling van 28 – 32 uur, nader te bepalen in overleg. We bieden een jaarcontract, met uitzicht op verlenging of een vaste aanstelling bij goed functioneren.
 • Een uitdagende baan in een enthousiast team van collega’s, die met grote inzet werken aan natuur, milieu en landschap in de provincie Noord-Brabant.
 • Een brutosalaris, afhankelijk van werkervaring en opleiding, conform schaal 10 van de provincie Noord-Brabant.
 • Arbeidsvoorwaarden die passen bij de sector van goede doelenorganisaties en Ngo’s.

Solliciteren

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Femke Dingemans, directeur, per mail:
femke.dingemans@brabantsemilieufederatie.nl, via telefoon 013-535 6225.

Reageren kan t/m 21 augustus 2020. Stuur je brief met motivatie en cv naar bmf@brabantsemilieufederatie.nl onder vermelding van ‘vacature Juridisch medewerker’. De sollicitatiegesprekken vinden op dinsdag 1 september plaats.

Neem contact op

Wil je de laatste vacatures elke maand in je mailbox ontvangen?