Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Wat we doen

Wat we doen

De Brabantse Milieufederatie komt op voor een mooi en duurzaam Brabant. Wij zetten ons, samen met anderen, in voor een schoon milieu, rijke natuur, mooi landschap en gezonde leefomgeving. Wij willen duurzame ontwikkelingen in Brabant stimuleren en ongewenste ontwikkelingen afremmen.

Dat doen we door op provinciaal, regionaal en lokaal niveau te adviseren en informeren, door burgers en belangengroepen te ondersteunen en door te werken aan duurzame projecten op het gebied van energie, landbouw, mobiliteit, natuur en landschap, voedsel en water. Onze belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • behoud en herstel van biodiversiteit
  • verminderen van CO2-uitstoot en de effecten van klimaatverandering
  • denken in kringlopen

Wij werken aan verschillende thema’s die te maken hebben met ruimte, landbouw en energie:

  • Brabant is een dichtbevolkte provincie waar ruimte een schaars goed is. Wij vinden het voor natuur, landschap en biodiversiteit belangrijk dat die ruimte niet onnodig aangetast wordt door nieuwe wegen en gebouwen. Dat kan door slim gebruik van infrastructuur, hergebruik en herinrichting in plaats van nieuwbouw en natuurcompensatie als het echt niet anders kan. Water is een belangrijke factor bij ruimtelijke ontwikkeling en, net als ruimte, kostbaar. Efficiënt gebruik van zoet water is mogelijk door niet te bouwen in natte gebieden en de teelt van landbouwgewassen aan te passen aan de grond waar ze op staan en niet andersom. Groen en water in de stad verbeteren de leefbaarheid in de stad en maken deze meer klimaatbestendig.
  • Wat landbouw betreft vinden wij het belangrijk dat er naar alternatieven gezocht wordt, omdat het huidige landbouwsysteem schadelijk is voor natuur, milieu en volksgezondheid. De intensieve veehouderij in Oost-Brabant zorgt bijvoorbeeld voor ernstige problemen. Wij pleiten voor een omslag naar agro-ecologische landbouw, waarin meer aandacht is voor kringlopen, voor de bodem, voor natuurlijke weerbaarheid en voor het herstel van maatschappelijke relaties. Voedsel is voor iedereen belangrijk. Contact tussen producenten en consumenten van voedsel draagt bij aan de omslag naar duurzame landbouw. Lokale voedselinitiatieven zoals stadslandbouw ondersteunen dit.
  • De provincie streeft naar 20 procent duurzame energie in 2020. Duurzame energie is voor ons energie uit zon, wind, water of aardwarmte. Biomassa als energiebron is veel minder duurzaam en schaliegas helemaal niet. Burgers kunnen bijdragen aan duurzame energievoorziening als lokale duurzame energieopwekking gestimuleerd wordt. Dat is niet alleen een technische kwestie, het vergt ook een nieuwe manier van omgaan met verantwoordelijkheden en initiatieven.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF