Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Energie

Energie

Energie speelt op veel gebieden van het dagelijkse leven een rol: bij warmte, elektriciteit en vervoer, maar ook bij het maken van allerlei producten, variërend van voedsel tot computers. Gebruik van fossiele bronnen voor energie zorgt voor veel CO2-uitstoot. Dat is nadelig voor het klimaat. Daarnaast zijn de meeste grondstoffen die gebruikt worden voor energieopwekking eindig. Daarom pleit de Brabantse Milieufederatie voor het toepassen van de ‘Trias energetica’:

  • beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan (duurzame bouw)
  • maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen (zon, wind, water, aardwarmte)
  • maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.

De effecten van klimaatverandering beginnen zich steeds duidelijker af te tekenen, ook in Brabant. De BMF draagt vanuit haar visie via het aandachtsgebied Energietransitie bij aan de discussie, oplossingen en samenwerkingen en doet dat op dit gebied vanuit haar rol als verbinder, aanjager, adviseur en netwerker. Tegelijkertijd is evident dat het verduurzamen van de energievoorziening een groot ruimtebeslag met zich mee brengt. Een gevraagd beslag dat kan wringen met bestaande natuur- en landschapswaarden die de BMF vanuit haar visie ook wil behartigen en beschermen, nu en in de toekomst.

Hoe verenigen we dat, vanuit welke intentie neemt de BMF deel aan discussies, samenwerkingen en projecten binnen de Brabantse energietransitie en hoe positioneren wij ons in het veld?

Eenvoudig, dat doen we door vol in te zetten op samenwerking met anderen in alle facetten van ons werk. Daarbij zijn wij gids en reisgenoot en zien wij in de transitie een grote kans omdat we zien dat we veel meer meerwaarde kunnen creëren door vooraf mee te denken en te bewegen met de ontwikkelingen en ze aan te grijpen om onze doelen te realiseren. Als professionele en constructieve gesprekspartner zullen wij ons steentje bijdragen aan de zoektocht naar oplossingen en het bedenken van slimme combinaties en out-of-the-box inbreng om de energietransitie zoveel mogelijk te realiseren. Als we nu niet handelen is er misschien over 20 of 40 jaar niet veel meer om te beschermen. Dus aan de BMF heb je wat in deze opgave.

Wij bepalen onze standpunten dan ook met een open vizier en beginnen vanuit de positieve gedachte wat er allemaal mogelijk is en kan. En tegelijkertijd letten wij scherp op wat er volgens ons niet kan als er plannen of ideeën zijn die een inbreuk doen op de landschaps- en natuurwaarden die wij óók beschermen. Wij zijn daarbij stevig op de inhoud maar oplossingsgericht. En we zijn soepel in het proces. Dat betekent dat we er alles aan doen om in gesprek te blijven en constructief te blijven bijdragen om alternatieven te zoeken zodat er voor iedereen, ook onze natuur en ons landschap, een win-win te behalen is. Want dat is vaker mogelijk dan we denken, als we maar willen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF