Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Energietransitie

Energietransitie

Een energietransitie van fossiele brandstoffen naar energie uit hernieuwbare bronnen is volgens de Brabantse Milieufederatie alleen mogelijk als deze gepaard gaat met sociaal-maatschappelijke innovatie.

Daar bedoelen we mee dat er een verandering nodig is in de manier waarop we met energievoorziening omgaan. Dat geldt zowel voor burgers (sociale innovatie) als voor de wereld van professionele energiebedrijven en bestuurders (maatschappelijke innovatie). Burgerparticipatie is naar onze mening essentieel bij energietransitie. De overgang naar schone, duurzame energie is niet alleen een technische aangelegenheid. Decentralisatie en meer zeggenschap van burgers zijn voorwaarden om nieuwe technologieën met succes toe te passen.

Burgerparticipatie door energiecoöperaties (‘lokale wind’ of ‘collectief zon’) stimuleert een lokale circulaire economie. Een windmolen kun je financieren met aandelen van lokale bewoners. Geld dat verdiend wordt kun je daarna inzetten voor het maatschappelijk belang. Zo komen lokale investeringen in energie ten goede aan de lokale gemeenschap.

De Brabantse Milieufederatie is mede-initiatiefnemer van het Brabants Energieakkoord. Het Brabants Energieakkoord heeft, net als het landelijk Energieakkoord, als doel energiebesparing te bevorderen, de overstap naar een duurzame, schone energievoorziening te versnellen en lokale energievoorziening te stimuleren. Wij maken ons in het Brabants Energieakkoord met name sterk voor het agenderen van sociaal-maatschappelijke innovatie.

Daarnaast organiseren wij regelmatig bijeenkomsten die gericht zijn op kennisuitwisseling van lokale duurzame energie-initiatieven (LDE-initiatieven).

De landelijke Natuur en Milieufederaties ondersteunen sinds 2011 lokale energiegroepen met eerstelijnshulp, het bijbrengen van kennis en het organiseren van uitwisselingsmomenten. Een team van experts adviseert en verbindt collectieven, bedrijven en overheden in de gezamenlijke ambitie om de energietransitie te versnellen. De Natuur en Milieufederaties bieden handige tools en producten om ook uw energieproject een kickstart te geven. Ga hiervoor naar de website van Energie Initiatief.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF