Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Schone energie

Schone energie

De Brabantse Milieufederatie vindt het erg belangrijk dat zo snel mogelijk omgeschakeld wordt naar schone energie. Met schone energie bedoelen we energie uit hernieuwbare bronnen, die op een duurzame, veilige manier gewonnen wordt. Schone energie betekent dat het klimaat niet belast wordt door CO2-uitstoot en dat natuurlijke hulpbronnen niet uitgeput worden.

Wij streven in Brabant naar decentrale opwekking van meer zonne-energie, door zonnepanelen op eigen dak of door bijvoorbeeld energiecoöperaties die schuurdaken van een boer uit de omgeving benutten voor zonne-energie.

Wij streven ook naar meer windenergie, met als uitgangspunt dat windmolens komen te staan op plaatsen waar dit landschappelijk aanvaardbaar is en waar zij geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld vogels of vleermuizen.

Ook aardwarmte door middel van warmtepompen juichen we toe, indien dit op een duurzame en veilige manier gebeurt.

Al zijn zij op dit moment niet voor Brabant van toepassing, wij volgen met belangstelling nieuwe ontwikkelingen op het gebied van andere schone energiebronnen, zoals het gebruik van waterkracht, getijdenenergie en blauwe energie (waarbij gebruik gemaakt wordt van concentratieverschillen van zout in zoetwater en zoutwater).

Energie uit biomassa, dat wil zeggen energie die vrijkomt bij verbranding van plantaardig of dierlijk materiaal, is voor ons niet vanzelfsprekend een schone energiebron. Biomassa wordt meestal als hernieuwbaar en CO2-neutraal gezien (er komt CO2 vrij bij verbranding maar er wordt ook CO2 vastgelegd bij de groei van plantaardige biomassa). Wij vinden echter het gebruik van biomassa alleen een optie als de biomassa niet op een hoogwaardiger manier gebruikt kan worden (bijvoorbeeld als grondstof in de biobased economy of als compost). In een circulaire economie, die gebaseerd is op kringlopen, moeten geen stoffen verbrand worden die ook als grondstof in een kringloop gebruikt kunnen worden.

De Brabantse Milieufederatie vraagt voortdurend aandacht voor schone energie bij overheden, maatschappelijke organisaties en burgers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF