Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Landbouw

Landbouw

Landbouw is belangrijk voor ons voedsel en voor andere nuttige producten. Een groot deel van de Nederlandse landbouwproductie komt uit Brabant. Zo is in Brabant ruim 30 % van de intensieve veehouderij te vinden, voor varkens is dat zelfs 44 %. Ook een steeds groter deel van de Nederlandse glastuinbouw en boomteelt vindt plaats in Brabant.

Landbouw bepaalt daarmee voor een belangrijk deel hoe ons landschap eruit ziet en hoe er met ruimte en water wordt omgegaan. Grootschalige, intensieve landbouw heeft echter ook negatieve effecten: het welzijn en de gezondheid van burgers, de natuur en het milieu worden op veel plaatsen in Brabant zwaar belast.

De Brabantse Milieufederatie vindt dat landbouw zoveel mogelijk in balans moet zijn met de omgeving en zoveel mogelijk gebruik moet maken van natuurlijke principes, zoals gesloten kringlopen en diversiteit van planten en dieren. Wij pleiten daarom voor agro-ecologische landbouw.

Verantwoord gebruik van bodem, water en energie staat centraal voor ons. Dat betekent bijvoorbeeld: kringlopen sluiten op een zo laag mogelijk niveau door diervoeder zoveel mogelijk uit de directe omgeving te halen, door dierlijke mest in de directe omgeving gebruiken om gewassen te bemesten en gewasresten in de directe omgeving hergebruiken als veevoer of compost. Dat betekent ook: streven naar een grote diversiteit van gewassen en rassen in plaats (gemengde teelten) en tijd (gewasrotatie). Goede zorg voor de bodem (organische stof) en voor het microklimaat (efficiënt gebruik van zonlicht en water) is essentieel. In een dergelijk systeem is de CO2-uitstoot in balans met CO2-opname.

De ontwikkelingen in de gangbare intensieve landbouw vinden wij erg verontrustend. Mestoverschotten vervuilen bodem en water, bestrijdingsmiddelen brengen schade toe aan de natuur, intensivering van de veehouderij zorgt met name in Oost-Brabant voor teveel stank en uitstoot van fijnstof en ammoniak. Het landschap heeft te lijden onder de steeds verder gaande grootschaligheid van de landbouwbedrijven. Waar nodig stellen wij deze ontwikkelingen aan de kaak en proberen wij de negatieve effecten in te perken. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het oprichten van een provinciaal ‘urgentieteam’ dat gemeenten helpt bij de aanpak van de overlast van de intensieve veehouderij.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF