Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Urgentiegebieden

Urgentiegebieden

Urgentiegebieden zijn gebieden waarin vooral geur en fijnstof uit de veehouderij voor zoveel overlast zorgen dat dit door de omwonenden als onhoudbaar ervaren wordt. De beleving van deze overlast door omwonenden is een belangrijke factor bij het aanwijzen van urgentiegebieden door gemeenten. Wat voor de één stank is, is voor de ander immers boerenlucht. Overlast die de één stress oplevert, laat de ander van zich afglijden.

Gezondheid is een belangrijk onderdeel in deze discussie. Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Antibioticumgebruik in de veehouderij veroorzaakt resistentie waardoor ook mensen bepaalde antibiotica niet meer kunnen gebruiken. Waar dieren in grote aantallen bij elkaar gehouden worden kunnen gemakkelijk ziektes uitbreken waar de mens ook last van krijgt. Ook dit is een risico voor de gezondheid. Tenslotte is stress als gevolg van een slechte leefomgeving ook schadelijk voor de gezondheid.

Minder genoemd in verband met urgentiegebieden maar ook van groot belang voor ons is schade aan de natuur door ammoniak afkomstig uit de veehouderijbedrijven.

De urgentiegebieden bevinden zich voornamelijk in Oost-Brabant, omdat daar de meeste intensieve veehouderijbedrijven (varkens, kippen, nertsen, rundvee) en mestfabrieken te vinden zijn.

Het aanwijzen van urgentiegebieden komt voort uit afspraken van het Brabantberaad. In het Brabantberaad zitten vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen en maatschappelijke organisaties, waaronder de Brabantse Milieufederatie, die in 2013 tijdens de Ruwenbergconferentie afgesproken hebben dat Brabant in 2020 overgegaan is op ‘zorgvuldige veehouderij’. De veehouderijsector moet duurzamer worden, minder belastend worden voor de omgeving en werken vanuit een integrale benadering.

Om de knelpunten in de urgentiegebieden op te lossen is een urgentieteam ingesteld. Ook hierin is de Brabantse Milieufederatie vertegenwoordigd, naast deskundigen van de GGD, ZLTO, gemeenten, omgevingsdiensten, Netwerk de Peelhorst en de provincie. Het urgentieteam helpt de gemeenten en de mensen in de urgentiegebieden om in gesprek te komen, om een verbeterplan te maken en om dit uitgevoerd te krijgen.

Wij vinden het belangrijk dat door de urgentiegebieden burgers in deze gebieden een positie krijgen die gelijkwaardig is aan die van de overheid en de agrarische sector. Daarnaast pleiten wij in het Brabantberaad ook voor structurele oplossingen voor de overbelaste veehouderijgebieden zoals onder andere lagere dieraantallen en grondgebondenheid van de veehouderij.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF