Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Ruit om Eindhoven

Ruit om Eindhoven

De Ruit om Eindhoven gaat over de autowegen rond Eindhoven. Al in 1966 kwamen de eerste voorstellen om een weg aan de oostkant van Eindhoven aan te leggen, om daarmee een wegenruit rond Eindhoven te creëren. Dit stuitte op veel bezwaren. In latere jaren kwamen er aangepaste versies van dit voorstel, waaronder het project Noordoostcorridor van de Provincie Noord-Brabant.

De Brabantse Milieufederatie praat al lange tijd met besluitvormers en met beleidsontwikkelaars, in formeel en informeel overleg, over alternatieven voor de Ruit, omdat wij vinden dat er voldoende alternatieven zijn om de grootschalige aantasting van natuur en landschap in het Dommeldal en langs het Wilhelminakanaal te voorkomen.

In november 2014 besloot het Rijk om niet bij te dragen aan de Ruit, waardoor de provincie zich nu beraadt op een alternatief. De meest betrokken gemeenten (Eindhoven, Helmond, Nuenen en Laarbeek) en de natuur- en milieuorganisaties in het gebied willen het liefst inzetten op innovatieve en duurzame oplossingen, om aanleg van extra asfalt te voorkomen. Voorbeelden zijn ‘Smart Mobility’ en meer en betere mogelijkheden voor fietsers, zoals snelfietspaden, dit laatste in samenwerking met de Fietsersbond.

De plannen voor de wegen maakten deel uit van Brainport-Oost, een begrip dat de totale gebiedsontwikkeling in de regio tussen Eindhoven en Helmond omvatte. De Brabantse Milieufederatie ontwikkelt nu samen met allerlei partijen en organisaties in de regio opnieuw plannen voor dit gebied: ‘gebiedsontwikkeling Middengebied’. Het gebied zou dan niet alleen een voorbeeld kunnen worden op het gebied van slimme mobiliteit, maar ook op het gebied van duurzame landbouw en energievoorziening.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF