Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Natuur en landschap

Natuur en landschap

Brabant heeft veel bijzondere natuur en mooie landschappen: de kreken van de Biesbosch, de venen in de Peel, de wijstgronden in het oosten, de bossen en heidevelden op de zandgronden in het zuiden en de weidevogelgebieden in de noordelijke kleipolders.

Een gezonde, veerkrachtige natuur, met veel biodiversiteit, dus veel verschillende planten- en diersoorten, is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van de mens. Fiets- en wandeltochten in de natuur en educatieve activiteiten in de natuur hebben dan ook onze warme steun.

Volgens de Brabantse Milieufederatie hebben planten en dieren echter ook bestaansrecht als zij niet direct nuttig zijn voor de mens. Omdat zij niet voor zichzelf kunnen opkomen is de mens daarvoor verantwoordelijk. Wij vinden daarom dat de leefgebieden van planten en dieren beschermd moeten worden en dat planten en dieren voldoende ruimte moeten krijgen, ook buiten de natuurgebieden.

Een Brabant waar de natuur ook een plaats krijgt in de stad, waar de landbouw aansluit op de bestaande natuur, waar ruimtelijke plannen rekening houden met de bodems en de ondergrond, een Brabant waar ook gebieden met rust, duisternis en stilte te vinden zijn is ons ideaal. Wij richten ons op behoud van bestaande natuur en landschappen, maar ook op herstel en ontwikkeling van nieuwe natuur. Dat doen we door onze uitgangspunten onder de aandacht te brengen bij gemeenten, waterschappen en provincie en door mee te denken over verbeteringen. Als het niet anders kan maken we gebruik van juridische procedures.

Helaas moeten wij vaker dan we zouden willen teruggrijpen op wetten en regels, want wij vinden dat het niet overal in Brabant goed gaat met de natuur. Er is steeds meer ruimte nodig voor de mens en zijn activiteiten en er lijkt steeds minder plaats te zijn voor dieren en planten. De gebieden waar dieren voedsel zoeken en hun jongen grootbrengen worden steeds kleiner. Landschappen gaan steeds meer op elkaar lijken en er is steeds minder variatie in de planten en bomen die er groeien. Omdat dat uiteindelijk niet alleen slecht is voor de biodiversiteit, maar ook voor de gezondheid en het welzijn van de mens, vinden wij natuurbescherming van groot belang voor Brabant.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF