Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Natuurbescherming

Natuurbescherming

Soms is het nodig om de wet erbij te halen. Wetgeving en uitspraken van de rechter zorgen voor een instrument waarmee dat wat geen stem heeft, zoals de natuur, beschermd kan worden.

Als natuur en landschap aangetast dreigen te worden toetsen wij de ontwikkelingen op regels in bijvoorbeeld de provinciale Verordening Ruimte, op de gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen en op de Natuurbeschermingswet. Deze regels zijn er ter bescherming van natuur, landschap, flora en fauna, milieu en omgeving.

Er is jurisprudentie op het gebied van:

  • Natuurbescherming
  • Bescherming van waardevolle landschappen
  • Bescherming van bijzondere waarden
  • De (beperking van de) ruimte voor ontwikkelingen, bijvoorbeeld teeltondersteunende voorzieningen, de veehouderij, de recreatie, boomteelt
  • De inhoud van een milieueffectrapport (MER)
  • De belasting van stikstof, fijnstof en geur door de veehouderij
  • De interpretatie van begrippen en de uitleg van regels

Voor vragen hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

Hetty Gerringa
Juridische zaken en ruimtelijke ordening
Telefoonnummer: 0612530974
hetty.gerringa@brabantsemilieufederatie.nl
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF