Brabantse Milieufederatie Samen voor een mooi en duurzaam Brabant
Menu
Water

Water

Water is belangrijk voor ons: schoon water, veilig water, niet teveel en niet te weinig. Water wordt gebruikt als drinkwater, het is nodig in de landbouw en de industrie en het is belangrijk voor recreatie. Het oppervlaktewater in Brabant is heel divers, van het Hollands Diep tot de vennen op de zandgronden en van de Maas tot beken als de Dommel en de Beerze. Het grondwater in Brabant heeft verschillende grondwaterlagen en is vaak in eeuwenlange processen ontstaan.

De Brabantse Milieufederatie vindt dat water niet los van de omgeving gezien kan worden. Water bepaalt, net als bodem en klimaat, wat er leeft en groeit in een gebied. Water heeft ruimte nodig omdat er soms meer regen valt dan anders: natte gronden zijn waardevol als buffer en zorgen voor variatie in de natuur. Het onttrekken van grondwater beïnvloedt niet alleen de grondwaterstand en de natuur ter plaatse, het heeft ook effect op de bodem en ondergrondse waterlopen. Verontreinigingen in het oppervlaktewater kunnen vergaande effecten hebben op organismen die kilometers verderop leven. Water is dus onderdeel van een complex systeem.

Daarom pleiten wij in overleg bij provincie, gemeenten, waterschappen en partnerorganisaties steeds voor een ‘watersysteembenadering’ en een ‘lagenbenadering’. We bedoelen daarmee dat een samenhangende kijk op water belangrijk is, een benadering die op een natuurlijke manier rekening houdt met water, een benadering waarin de oorzaken van problemen aangepakt worden en niet de symptomen.

Het gaat dan voor de Brabantse Milieufederatie om problemen met waterkwantiteit (structurele of tijdelijke verdroging, vernatting) en waterkwaliteit (verontreinigingen door bestrijdingsmiddelen en medicijnen, uitspoeling van meststoffen).

Belangrijk daarbij is ook de vraag: hoe verdeel je zoet water? De landbouw heeft van oudsher veel te zeggen hierin. Voor de voedselproductie was het immers belangrijk dat de velden niet te droog en niet te nat waren. Er zijn echter veel andere partijen voor wie water ook steeds belangrijker is: de industrie, burgers, de natuur. Daarom pleiten wij voor een eerlijke afweging en een eerlijke verdeling van water.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door:
Provincie Noord Brabant
Nationale Postcode Loterij
CBF