Gedichten uit de natuur: De merel op het kunstgras

Blog | Thema: Natuur & Landschap

september 29, 2021

Gedichten uit de natuur: De merel op het kunstgras

Illustratie: Keulemans, 1869

Fred Panjer zet zich als groene vrijwilliger in voor onze provincie. Hij maakt zich daarbij zorgen over de steeds verdergaande verstening van de menselijke leefomgeving. 

Fred schreef het gedicht ‘De merel op het kunstgras’.

De merel op het kunstgras

De merel op het kunstgras
keek om zich heen en dacht aan hoe het vroeger was:

Schuw was ik, in al mijn vrijheid
en leefde in veilige bossen.
Toch liet ik mij in de loop der tijd
van mijn mensenvrees verlossen.

Met ruim beplante voor- en achtertuinen
hadden mensen mij veel te bieden.
Daar kon ik naar vette wormen struinen
en heerlijk in de volle aarde wieden.

Nestelen in mei- en vuurdoornstruiken,
het was een paradijs op aarde.
Alles was door mij te gebruiken
en mensen lieten mij in mijn waarde.

Maar die tijd lijkt nu voorbij,
tuinen zien er totaal anders uit.
Er is geen plaats meer voor mij,
waardoor heb ik het verbruid?

Steeds meer stenen, tegels en ook grind
– want dat is er aan de hand –
zorgen dat ik nog nauwelijks voedsel vind
en in de zomer steeds mijn poten brand!

Mooie gazons met lekkere wormen
zijn vervangen door kunststoffen matten.
Geen plantje kan zich er meer vormen,
voor mijn merelbrein niet te bevatten!

In al dat steen en kunststof
kan ik niet eten en geen nest meer bouwen.
Maar ook voor mensen wordt dit een sof,
dat gaat ze zeker nog berouwen!

Straks willen ze ook nog plastic bomen,
dan is er nooit meer last van blaadjes.
Ik hoop dat het nooit zover zal komen
in de hoofden van mijn beste maatjes!

De merel op het kunstgras
Keek om zich heen en dacht aan hoe het vroeger was…..

Gedichten uit de natuur

Heb je zelf een gedicht over natuur, milieu of klimaat? Deel deze met ons via communicatie@brabantsemilieufederatie.nl.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

DOE MET ONS MEE
Samen werken we aan een mooi en duurzaam Brabant!