Duurzame landbouw & Voedselproductie

Duurzame landbouw & Voedselproductie

De Brabantse Milieufederatie streeft naar een toekomstbestendige duurzame landbouw en voedselproductie. Om een duurzame toekomst te creëren, zet de BMF zich in voor een landbouw die grondgebonden en natuurinclusief is met lokaal gesloten kringlopen.

De landbouwtransitie maken we samen. Samen met onze aangesloten organisaties en samen met inwoners, overheden en agrarische ondernemers die net als wij willen bouwen aan een duurzaam Brabant.

Bekijk onze landbouwprojecten of lees verder onder de slider.

Met bedrijfsbezoeken, webinars en cursussen laten we zien dat een duurzaam voedselsysteem mogelijk is. Een mooi voorbeeld hiervan is het Netwerk Goed Boeren dat wij ondersteunen. Het biedt een platform aan boeren die niet alleen praten, maar vooral ook doen. Daarnaast belonen we vanuit Brabants Bodem melkveehouders die natuurinclusieve maatregelen nemen en zetten we agroforestry-projecten op binnen het gebied van het Van Gogh Nationaal Park.

Als BMF richten we ons ook op de consument die zelf aan de slag wilt. Zo hebben we een breed aanbod van voedselboscursussen, van basiscursus tot masterclass. En we stimuleren de consumptie van duurzaam voedsel via het landelijke platform ‘GoodFoodClub‘.

Werken met natuurlijke principes

De Brabantse Milieufederatie vindt dat landbouw zoveel mogelijk in evenwicht moet zijn met de omgeving. Daarnaast moet er zoveel mogelijk worden gewerkt met natuurlijke principes. Door de omvang van de veehouderij heeft de landbouw een te grote impact op onze natuur, gezondheid en leefomgeving.

Brabant kent op dit moment de grootste veedichtheid van Nederland. Zo draagt het bij aan mestoverschotten en de daarmee samenhangende problemen als aantasting van natuur, landschap, gezondheid, lucht-, en waterkwaliteit. Ook blijkt uit BMF-onderzoek dat mestfabrieken flinke overlast kunnen veroorzaken. Meer weten over de impact van de veehouderij?

DOWNLOAD ONZE FACTSHEET

Om een duurzaam landbouwsysteem te bereiken is een veelomvattende en integrale aanpak nodig. De BMF zet zich in voor gesloten kringlopen en het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving. De krimp van de veestapel is daarbij een belangrijke oplossing. Zo werken we aan een gezonde en natuurvriendelijke voedselproductie waarbij een gezonde bodem, biodiversiteit, leefomgeving, water- en luchtkwaliteit, het vastleggen van CO2 en het verbeteren van dierenwelzijn en landschap worden omarmd.

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve en grondgebonden landbouw heeft de toekomst. Het gaat over agrarische ondernemers die ernaar streven in de gehele bedrijfsvoering zoveel mogelijk rekening te houden met de natuur, biodiversiteit en landschap.

Bij natuurinclusieve landbouw draait het om samenwerken met de natuur (onder andere natuurlijke plaag- en ziektebestrijding en -preventie in plaats van chemie) en het bevorderen van de biodiversiteit op het eigen land. Met grondgebonden bedoelen we (bij veehouderij) dat er voldoende grond onder het bedrijf zit voor de mest en het voer voor een lokale kringloop. En dat lokaal en in de directe omgeving van de bedrijven.

Door te produceren met oog voor kwaliteit van het product én omgeving ontstaat er een toekomstbestendig verdienmodel. Duurzame boeren van het Netwerk Goed Boeren laten zien dat het kan.

Meer weten

Meer weten over duurzame landbouw? Neem dan contact op met Yvette Osinga of Merijn van den Hout. Zij helpen je graag verder.

Onze andere projecten

JE HOEFT NIETS TE MISSEN Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!