Agrarische & voedseltransitie

Agrarische & voedseltransitie

Als BMF houden we van de Bourgondische levensstijl. Voor ons gaat lekker en gezond eten hand in hand met duurzaamheid. Wij zetten ons dan ook in voor een toekomstbestendige duurzame landbouw en voedselproductie.

Door de omvang van de veehouderij heeft de landbouw nu nog een te grote impact op onze natuur, gezondheid en leefomgeving. We willen beleidsmakers er van overtuigen dat het anders moet en hen laten zien hoe dat mogelijk is.

Samen met inwoners, overheden en agrarische ondernemers gaan we aan de slag. Via het Netwerk Goed Boeren ondersteunen we boerenfamilies bij het maken van de stap naar een bedrijfsvoering die grondgebonden en natuurinclusief is met lokaal gesloten kringlopen.

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve en grondgebonden landbouw heeft de toekomst. Het gaat over agrarische ondernemers die ernaar streven in de gehele bedrijfsvoering zoveel mogelijk rekening te houden met de natuur, biodiversiteit en landschap.

Bij natuurinclusieve landbouw draait het om samenwerken met de natuur (onder andere natuurlijke plaag- en ziektebestrijding en -preventie in plaats van chemie) en het bevorderen van de biodiversiteit op het eigen land. Met grondgebonden bedoelen we (bij veehouderij) dat er voldoende grond onder het bedrijf zit voor de mest en het voer voor een lokale kringloop. En dat lokaal en in de directe omgeving van de bedrijven.

Door te produceren met oog voor kwaliteit van het product én omgeving ontstaat er een toekomstbestendig verdienmodel.

Bedrijfsbezoeken, webinars en cursussen

Met bedrijfsbezoeken, webinars en cursussen laten we zien dat een duurzaam voedselsysteem mogelijk is. Zo is er het Netwerk Goed Boeren voor onderlinge uitwisseling van kennis en inspiratie. En het netwerk is een succes, steeds meer boeren sluiten zich aan.

Naast kennisuitwisseling werken we ook aan nieuwe verdienmodellen die economisch en ecologisch duurzaam zijn. Zo worden melkveehouders in Midden-Brabant vanuit het project Brabant Bodem via de biodiversiteitsmonitor beloond voor de natuurinclusieve prestaties die ze leveren. Samen met onze partners schalen we het project verder op.

Als BMF richten we ons ook op de consument die zelf aan de slag wilt. Zo hebben we een breed aanbod van trainingen, workshops en excursies over voedselbossen, van basiscursus tot masterclass. En we stimuleren de consumptie van duurzaam voedsel via het landelijke platform ‘GoodFoodClub‘.

Ons doel voor 2025

  • Steeds meer agrarische ondernemers in Brabant werken toe naar een grondgebonden, natuurinclusieve bedrijfsvoering.
  • De omvang van de intensieve veehouderij en de schadelijke impact op de leefomgeving van deze sector in Brabant neemt af.
  • Gemeentelijke omgevingsplannen borgen de kwaliteit van de leefomgeving en staan geen uitbreiding in dieraantallen toe.
  • De vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel in Brabant neemt toe.

Neem contact op

Profiel Joep van Overbeek

Joep van Overbeek

Transitieadviseur Landbouw & Circulaire Economie

BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!