Duurzame landbouw

Duurzame landbouw

De BMF wil de omslag naar een duurzame landbouw stimuleren. Waarbij de natuur, biodiversiteit en landschap worden omarmd. Zo werken we aan een landbouwsysteem dat ecologisch én economisch houdbaar is.

De Brabantse Milieufederatie zet zich in voor verduurzaming van de landbouw. Dat doen we door het ondersteunen van duurzame boeren en agrariërs die deze omslag willen maken. We adviseren beleidsmakers over de transitie naar meer grondgebonden en natuurinclusieve landbouw. Daarnaast verzetten we ons tegen ongewenste agrarische ontwikkelingen.

Bekijk onze landbouwprojecten of lees verder onder de slider.

Landbouw is belangrijk voor ons voedsel. Een groot deel van de Nederlandse voedselproductie komt uit de provincie Noord-Brabant. Het bepaalt daarmee voor een belangrijk deel hoe ons Brabants landschap eruitziet. En hoe er met ruimte en water wordt omgegaan.

Werken met natuurlijke principes

De BMF vindt dat landbouw zoveel mogelijk in evenwicht moet zijn met de omgeving. Daarnaast moet er zoveel mogelijk worden gewerkt met natuurlijke principes. Door de omvang van de veehouderij heeft de landbouw een te grote impact op onze natuur en leefomgeving. Ruim 30 procent van de Nederlandse intensieve veehouderij vindt plaats in Brabant. Voor varkens is dat bijna 45 procent. Ook is een steeds groter deel van de glastuinbouw en boomteelt te vinden in Brabant. Deze grootschalige, intensieve landbouw brengt negatieve effecten met zich mee. Meer weten over de impact van de veehouderij?

DOWNLOAD ONZE FACTSHEET

Om een duurzaam landbouwsysteem te bereiken is een veelomvattende en integrale aanpak nodig. De BMF zet zich in voor gesloten kringlopen en het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving. De krimp van de veestapel is daarbij een belangrijke oplossing. Zo werken we aan een gezonde en natuurvriendelijke voedselproductie waarbij een gezonde bodem, biodiversiteit, leefomgeving, water- en luchtkwaliteit, het vastleggen van CO2 en het verbeteren van dierenwelzijn en landschap worden omarmd.

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve en grondgebonden landbouw heeft de toekomst. Het gaat over agrarische ondernemers die ernaar streven in de gehele bedrijfsvoering zoveel mogelijk rekening te houden met de natuur, biodiversiteit en landschap.

Bij natuurinclusieve landbouw draait het om samenwerken met de natuur (onder andere natuurlijke plaag- en ziektebestrijding en -preventie in plaats van chemie) en het bevorderen van de biodiversiteit op het eigen land. Met grondgebonden bedoelen we (bij veehouderij) dat er voldoende grond onder het bedrijf zit voor de mest en het voer voor een lokale kringloop. En dat lokaal en in de directe omgeving van de bedrijven.

Door te produceren met oog voor kwaliteit van het product én omgeving ontstaat er een toekomstbestendig verdienmodel. Duurzame boeren van het Netwerk Goed Boeren laten zien dat het kan.

Meer weten

Meer weten over duurzame landbouw? Neem dan contact op met Yvette Osinga of Merijn van den Hout. Zij helpen je graag verder.

Onze andere projecten

JE HOEFT NIETS TE MISSEN Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!