Water & Klimaat

Water & Klimaat

Gezond, schoon en voldoende water is belangrijk voor mensen, maar ook voor de flora en fauna die Brabant rijk is. Daarom zetten we ons in voor een evenwichtig en duurzaam (grond)watersysteem. Door de droge zomers is de natuur in Brabant kwetsbaar. En de overstromingen van 2021 benadrukken de noodzaak tot snel aanpassen van het watersysteem.

We moeten zuiniger zijn op ons waardevolle water. In 2020 deed Deltares onderzoek naar de watervraag van de natuur in opdracht van de BMF en terreinbeherende organisaties. Conclusie: verdroging van de natuur is vooral een waterverdelingsvraagstuk.

We gebruiken jaarlijks meer grondwater dan er kan worden aangevuld en we houden te weinig water vast. Het Brabantse grondwaterbeleid voldoet dan ook niet volledig aan de Europese regels om verdroging te voorkomen en natuur te herstellen.

Samen met de Brabantse (water)partners zetten we ons in om het tij te keren.

Elke druppel telt

Voor Brabanders is het belangrijk om zuiniger te zijn op ons waardevolle water, want elke druppel telt. We kijken daarbij naar het beregeningsbeleid in de landbouw en de industriële onttrekkingen door het bedrijfsleven. Zo zette de rechtbank in 2020 mede door onze inzet met lokale bewonersgroepen een streep door de uitbreiding van Refresco.

Ook gaan we dichter bij huis aan de slag. We zetten met onze lokale natuur- en milieuorganisaties stappen om zelf aan de slag te gaan. Zo organiseren we trainingen en workshops over klimaatadaptatie in de eigen tuin, wijk of gemeente. Hiervoor hebben we ook het Informatiepunt Klimaatadaptatie opgericht.

Bespaar je met ons mee?

Ons doel voor 2025

  • Het strategisch grondwaterbeleid van provincie en waterschappen is erop gericht om verdroging van de natuur tegen te gaan en een duurzamer  grond)watersysteem te creëren.
  • In een aantal gebieden heeft het strategisch grondwaterbeleid tot verduurzaming van het waterbeheer geleid, dat op termijn bijdraagt aan natuurherstel en -behoud.
  • Meer Brabanders weten beter wat ze zelf, in hun eigen omgeving, kunnen doen om bij te dragen aan klimaatadaptatie.

Neem contact op

Profiel Misha Mouwen

Misha Mouwen

Water & Klimaat en adjunct-directeur

BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!