Water & Klimaat

Water & Klimaat

De BMF zet zich in voor een duurzaam en strategisch (grond)waterbeleid. Als we een nieuwe droogtecrisis willen voorkomen, is er meer grondwater nodig voor zowel de natuur als voor watersysteemherstel. Daarbij is verdroging van de natuur vooral een waterverdelingsvraagstuk.

Bekijk onze waterprojecten of lees verder onder de slider.

We moeten zuiniger zijn op ons waardevolle water. In 2020 deed Deltares onderzoek naar de watervraag van de natuur in opdracht van de BMF en terreinbeherende organisaties. Conclusie: verdroging van de natuur is vooral een waterverdelingsvraagstuk.

De BMF verzet zich tegen structurele verdroging door landbouw, industrie en bedrijfsleven. Zo zette de rechtbank in 2020 mede door onze inzet met lokale bewonersgroepen een streep door de uitbreiding van Refresco. Provincie en waterschappen blijft de Brabantse Milieufederatie adviseren om te komen tot een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem om verdroging tegen te gaan.

Om onze natuur te herstellen en te behouden, moeten we gezamenlijk concrete maatregelen nemen. Met publiekscampagnes als ‘Geef verdroging een gezicht’ en ‘Elke druppel telt’ vragen we hier blijvend politieke aandacht voor. Ook organiseren we trainingen en workshops voor Brabanders om zelf stappen te zetten richting klimaatadaptatie in de eigen tuin, wijk of gemeente. Hiervoor hebben we ook het informatiepunt klimaatadaptatie opgericht.

INFORMATIEPUNT KLIMAATADAPTATIE

 

Meer informatie

Profiel Misha Mouwen

Misha Mouwen

Water / Adjunct-directeur

JE HOEFT NIETS TE MISSEN Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!