Landschappelijke transitie

Landschappelijke transitie

Als BMF zetten we ons in voor onze Brabantse natuur en het prachtige landschap dat wij hebben. Onze natuur is het waard om te beschermen.

Brabant staat bekend om haar prachtige natuur en landschap. Van de kreken in de Biesbosch tot de venen in de Peel. Van de wijstgronden in het oosten tot de bossen en heidevelden op de zandgronden in het zuiden. En vergeet niet de weidevogelgebieden in de noordelijke kleipolders.

Wij hebben veel rijke natuur en mooie landschappen in Brabant.

Bomen planten in Brabant

We organiseren allerlei activiteiten om de natuur in Brabant te versterken. Zo hebben we in het voor- en najaar van 2021 zo‘n 80.000 bomen geplant met onze groene vrijwilligers, en ook de komende jaren steken we onze handen uit de mouwen. We gaan door met het landelijke project Plan Boom en roepen gemeenten en bedrijven op om met ons mee te doen.

Met Plan Boom willen de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en IVN Brabant 1 miljoen bomen planten in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en het buitengebied in heel Brabant.

Natuur en biodiversiteit beschermen

Het beschermen en herstellen van bestaande natuur en biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van het werk van de BMF. Zodat we kunnen blijven genieten van ons mooie Brabant, dat betekent natuur met verschillende bomen-, planten- en diersoorten.

Natuur en biodiversiteit beschermen we door actief met overheden in gesprek te gaan en samen te kijken hoe het wel kan. Zo zetten we ons samen met lokale vrijwilligers in voor groene omgevingsvisies en -plannen. Door aan de voorkant van het proces de juiste input te geven, werken we samen aan een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Informatiepunt Natuur & Landschap

Met het Informatiepunt Natuur & Landschap ondersteunt de BMF aangesloten organisaties door adviezen en informatie te leveren over vraagstukken rondom de thema’s natuur, landschap, biodiversiteit en leefomgeving.

Ontdek onze blogs over de Omgevingswet, Natura 2000, zandpaden en soortenbescherming! Samen zorgen we voor het behoud en herstel van Brabant haar prachtige natuur en landschap.

ONTDEK DE BLOGS

Aanpak stikfstofcrisis

Belangrijk in ons werk is en blijft ook de aanpak van de stikstofcrisis, omdat de noodzaak hoog is en de natuur iedere dag ernstig lijdt onder de schadelijke gevolgen. Voor ons staat voorop dat overheden concrete en juridisch houdbare plannen ontwikkelen om de uitstoot van stikstof sterk te verminderen.

Ook maken we ons hard om met elkaar het Natuurnetwerk Brabant te voltooien. En met de campagne Nacht van de Nacht vragen we aandacht voor lichthinder in de stad en de natuur.

Ons doel voor 2025

  • Er is sprake van landschaps- en biodiversiteitherstel en duurzame bescherming van kwetsbare soorten.
  • Overheden erkennen het belang van goede bescherming van natuur, landschap en biodiversiteit en handelen hiernaar.

BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!