Natuur & Landschap

Rijke natuur & mooie landschappen

Van de kreken in de Biesbosch tot de venen in de Peel. Van de wijstgronden in het oosten tot de bossen en heidevelden op de zandgronden in het zuiden. En vergeet niet de weidevogelgebieden in de noordelijke kleipolders. Wij hebben veel rijke natuur en mooie landschappen in Brabant.

Bekijk onze natuur & landschapsprojecten of lees verder onder de slider.

Onze rijke natuur is het waard om te beschermen. Een gezonde en veerkrachtige natuur met veel biodiversiteit is dan ook ontzettend belangrijk. Dat betekent natuur met verschillende bomen-, planten- en diersoorten. Oftewel, biodiversiteit. Wij richten ons als BMF op behoud van bestaande natuur en landschappen, maar ook op herstel en ontwikkeling van nieuwe natuur.

Planten en dieren

Bomen, planten en dieren zijn een belangrijk onderdeel van ons ecosysteem. Ook als ze niet direct nuttig lijken te zijn voor de mens. Omdat flora en fauna niet voor zichzelf kan opkomen, is de mens daarvoor verantwoordelijk. De BMF vindt daarom dat de leefgebieden van planten en dieren beschermd moeten worden. En dat bomen, planten en dieren voldoende ruimte moeten krijgen, ook buiten natuurgebieden.

Ruimte voor natuur

Ons ideaal is een Brabant waar de natuur ook een plaats krijgt in de stad. Waar natuurgebieden zijn met rust, stilte en duisternis. En waar de landbouw aansluit op de bestaande natuur en waar ruimtelijke plannen rekening houden met de ecologische en landschappelijke waarden, bodems en de ondergrond.

De Brabantse Milieufederatie richt zich op het behoud van bestaande natuur en landschappen. Tegelijkertijd zetten we ons in voor herstel en ontwikkeling van nieuwe natuur. Dat doen we door onze uitgangspunten onder de aandacht te brengen bij gemeenten, waterschappen en provincie. En door mee te denken over verbeteringen. Als het niet anders kan maken we gebruik van juridische procedures.

Natuurbescherming

Het gaat helaas niet overal in Brabant goed met de natuur. Helaas moeten we dan ook vaker teruggrijpen op wetten en regels. Er is steeds meer ruimte nodig voor de mens en er lijkt steeds minder plaats te zijn voor dieren en planten. De gebieden waar dieren voedsel zoeken en hun jongen grootbrengen worden steeds kleiner. Landschappen gaan steeds meer op elkaar lijken en er is steeds minder variatie in de planten en bomen die er groeien. Natuurbescherming vinden wij dan ook van groot belang voor Brabant.

JE HOEFT NIETS TE MISSEN Ontvang updates met nieuws, cursussen, workshops, lezingen en nog veel meer!