Cookies

Cookies

De Brabantse Milieufederatie (BMF) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden/donateurs en bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van leden, donateurs en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Deze website is beveiligd met SSL

De verbinding tussen u als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Zo kunt u veilig gegevens versturen zoals een helpdeskvraag of uw lidmaatschapsaanvraag.

Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de BMF alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Op de site van De BMF treft u een aantal links aan naar andere websites. De BMF draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement – indien aanwezig – van de site die u bezoekt.

Verwerking van Persoonsgegevens

De BMF maakt onderdeel uit van het landelijke samenwerkingsverband van de Natuur en Milieufederaties; afgekort: NMF’s. Wanneer u informatie of brochures aanvraagt, lid of donateur wordt van de BMF, deelneemt aan activiteiten of campagnes, worden uw gegevens vastgelegd bij BMF en NMF’s. De BMF en/of NMF’s gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van uw aanvraag of bestelling en om leden, donateurs en bezoekers te informeren over (landelijke) projecten, campagnes, donatieverzoeken en het werk van de Natuur en Milieufederaties. Uw gegevens worden niet buiten de NMF’s met derden gedeeld. Als u geen prijs stelt op andere informatie over de BMF of NMF’s dan datgene waarom u vraagt, dan kunt u dat op het contactformulier aangeven. U kunt ook contact opnemen met ons secretariaat om uw gegevens voor deze doeleinden te laten blokkeren zoals geen post, geen e-mail, geen telefoon.

Uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  • Recht van verzet: indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame, kunt u dat bij de BMF aangeven. De kanalen “post”, “e-mail” of “telefoon” worden dan geblokkeerd.
  • Recht op inzage: op uw verzoek meldt de BMF aan u welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd.
  • Recht op correctie: indien persoonsgegevens die de BMF van u heeft vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen. Hiertoe kunt u het contactformulier gebruiken of bellen met 013-535 6225.

Uw klikgedrag en de privacy wetgeving – De “Cookiewet”

Op de website van De BMF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics.

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Privacy instellingen van Google Analytics

Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘ www.brabantsemilieufederatie.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van de BMF en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen BMF en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van de BMF is zo ingesteld dat de informatie nietmet anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. De BMF voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Geen andere cookies

Op www.brabantsemilieufederatie.nl worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Hoe u zelf cookies kunt beheren of verwijderen

U kunt cookies beheren en verwijderen via uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari). Bij iedere browser werkt dit weer anders. Op de website van de Consumentenbond vindt u hierover meer informatie. Als u bepaalde cookies verwijdert kan dit van invloed zijn op bijvoorbeeld het inloggen indien van toepassing.

Google Privacy Statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van de BMF zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (www.brabantsemilieufederatie.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen over ons privacybeleid

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u telefonisch of per e-mail aan de BMF richten.

Meer informatie over beheer van cookies en achtergrondinformatie