Organisatie & Bestuur

Organisatie & Bestuur

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Brabantse Milieufederatie, zoals vastgelegd in de statuten, omvat het bevorderen van een duurzame ontwikkeling tussen de mens en zijn omgeving, met daarbij een speciale zorg voor de natuur, het landschap en het milieu in de provincie Noord-Brabant. De Stichting streeft dit doel na, onafhankelijk van enige politieke, levensbeschouwelijke of maatschappelijke overtuiging.

De BMF zet zich in voor maatschappelijke doelen en heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan

Ons Beleidsplan 2016 – 2020 geeft aan wat de doelen en activiteiten van de BMF in de komende jaren zijn. Een overzicht van onze belangrijkste doelen staan onder Over ons.

Bestuur

De organisatie van de Brabantse Milieufederatie bestaat uit een algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een directie. Er is sprake van een bestuur op afstand. Daarnaast kent de BMF aangesloten organisaties.

Ons jaarverslag en de financiële jaarrekening geven weer wat de samenstelling van bestuur en directie is. Het jaarverslag bevat ook informatie over eventuele nevenfuncties.

Verslag en verantwoording

Het bestuur van de Brabantse Milieufederatie past voor de verantwoording de richtlijnen Goede doelenorganisaties RJ 650 toe.

De BMF publiceert ieder jaar een verslag van de uitgeoefende activiteiten (jaarverslag). Ook wordt jaarlijks een financiële verantwoording opgesteld (jaarrekening). Alle beleidsplannen, jaarverslagen en andere publicaties zijn te vinden onder Publicaties.

Statuten

De Brabantse Milieufederatie wordt bestuurd volgens de statuten (.pdf).

ANBI-status

Stichting Brabantse Milieufederatie is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dat houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Maar het mes snijdt aan twee kanten: wij hoeven over een gift ook geen belasting te betalen. Daardoor komen giften aan ons geheel ten goede aan ons werk. Kijk voor meer informatie op de speciale pagina Doneren.

Erkend goed doel

Stichting Brabantse Milieufederatie is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl.

Beloningsbeleid

Bij de beloning van medewerkers volgt de BMF de salarisschalen die gelden voor de ambtenaren van de provincie Noord-Brabant. Lidmaatschap van het bestuur is op onbezoldigde basis. Er bestaat wel de mogelijkheid om reis- en eventuele verblijfskosten te declareren.

Fiscaal nummer

Ons fiscaal nummer (RSIN) is 30.11.823.

Kamer van Koophandel

De Brabantse Milieufederatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41095498.

Rekeningnummer

Het IBAN-rekeningnummer van de Brabantse Milieufederatie is NL22 TRIO 0212 4972 51 t.n.v. Stichting Brabantse Milieufederatie te Tilburg.

Vragen en klachten

Voor de behandeling van vragen en klachten, zie Klachten.