Stikstof | BMF presenteert Brabants Actieplan Stikstof

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

oktober 11, 2019

BMF presenteert Brabants Actieplan Stikstof

De BMF lanceert het Brabants Actieplan Stikstof. In het plan staan concrete maatregelen om de stikstofproblemen in Noord-Brabant direct aan te pakken. BMF-directeur Femke Dingemans overhandigde het eerste exemplaar aan de Brabantse provinciebestuurders op vrijdag 11 oktober.

De Brabantse Milieufederatie spreekt namens meer dan 100 organisaties die werken aan een mooi en duurzaam Brabant. Mede namens deze betrokken Brabanders komt de BMF met het actieplan “Van een problematische naar een progressieve aanpak van de stikstofproblematiek!”

DOWNLOAD HET ACTIEPLAN

Het Rijk en de provincie hebben jarenlang een beleid gevoerd van economische groei ten koste van natuur. Het resultaat is een stikstofcrisis. We kunnen dit moment aangrijpen als een kans om natuur te herstellen én een groene economie te bouwen die duurzaam is. Rijk en provincie moeten dan wel serieus investeren in de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw en grootschalig natuurherstel. Daarnaast moeten ook andere economische sectoren een bijdrage leveren, zoals vervoer, industrie, luchtvaart en bouw.

Met dit actieplan wil de Brabantse Milieufederatie beleidsmakers uitdagen om lef te tonen en stevige keuzes te maken die de stikstofproblemen effectief en structureel oplossen. In het actieplan staan 12 concrete maatregelen die de provincie meteen kan toepassen. Zoals:

• Stel als doel om voor 2030 de stikstofemissies terug te brengen tot de kritische depositiewaarde voor alle natuurdoeltypen.
• Sluit gedwongen maatregelen niet uit bij de aanpak van de grootste bron van de stikstofproblematiek: de intensieve veeteelt.
• En zet in op een versnelling van de transitie naar een natuurinclusieve grondgebonden landbouw en ondersteun de voorlopers daarin.

Schuif de moeilijke beslissingen niet door naar 2020. Daarvoor is de noodzaak om nu in te grijpen te groot. Dat geldt zeker voor de provincie Brabant: hier vormt stikstof de grootste bedreiging voor de natuur, lucht en waterkwaliteit.

De natuur zucht al meer dan 40 jaar onder stikstof. Nu is de kans om te zorgen dat het stikstofprobleem definitief wordt opgelost. We willen de politiek daarom uitdagen om ambitie te tonen en concreet te bepalen wanneer en hoe we weer onder de kritische depositiewaarde komen in onze natuurgebieden. Op die manier gaan we verder verlies tegen en kunnen ook toekomstige generaties genieten van onze unieke Brabantse natuurgebieden met haar bijzondere en rijke biodiversiteit. Van de Brabantse Wal tot de Peel en van de Biesbosch tot de Kampina.

Tags: