‘Brabant buiten: verbindingen versterken!’

december 15, 2014

‘Brabant buiten: verbindingen versterken!’

Vrijdagmorgen 12 december reikten 12 organisaties een gezamenlijk manifest uit aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten. Het gaat om: Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de BMF (Brabantse Milieufederatie); de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie); de BPG (Brabants Particulier Grondbezit); ANWB en TOP Brabant (Toeristisch Ondernemers Platform); de waterschappen Aa en Maas, Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland.

Met het manifest richten ‘de twaalf’ zich tot de (toekomstige) Statenleden. Ze gaan in op thema’s die een belangrijke rol spelen in het Brabantse buitengebied, zoals landbouw, energie, natuur en landschap, water en klimaat. Bijzondere aandacht verdienen de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, toezicht en handhaving in het buitengebied en de vrijetijdseconomie.

Hoofdboodschap is om de verbindingen tussen enerzijds stad en platteland en anderzijds partijen, bewoners en belangen te versterken. Het welzijn en de gezondheid van de Brabanders kan alleen maar verder groeien als de economie er ondergeschikt aan wordt gemaakt: nieuwe economische ontwikkelingen moeten ook iets toevoegen aan de kwaliteit van het leven.

Het is aan de politieke partijen om de in het manifest behandelde thema’s goed op zich te laten inwerken en mee te nemen voor de volgende bestuursperiode. Daar is goede hoop op, want al meteen bij de overhandiging merkte mevrouw Geeraedts van de VVD op: ‘Het is belangrijk dat verschillende inhoudelijke boodschappen gezamenlijk worden uitgedragen.’

De (bijna) afgelopen bestuursperiode werkten ‘de twaalf’ al goed samen met de Provincie, zoals in het Urgentieteam Veehouderij, het Groenontwikkelfonds en de Wateropgave. De opstellers van het manifest willen deze werkwijze graag voortzetten. Zij zijn ervan overtuigd dat goede en gedragen oplossingen vooral tot stand komen als burgers, maatschappelijk middenveld en overheid samenwerken.

Lees hier het manifest: ‘Brabant buiten: verbindingen versterken!’

Tags: