Oirschot krijgt herkansing om megastal te voorkomen

september 20, 2018

Oirschot krijgt herkansing om megastal te voorkomen

De gemeente Oirschot krijgt van de rechtbank een tweede kans om uit te leggen waarom er geen megastal mag komen aan de Logtsebaan 2, pal naast natuurgebied Kampina. In december besloot het toenmalige college van B en W, na een intensief lobbytraject van Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie, een aangevraagde vergunning voor een megastal van 16.000 varkens te weigeren.

Ook besloot het een al bestaande vergunning in te trekken. De Rechtbank schorste dat laatste besluit op verzoek van de aanvrager echter, omdat onvoldoende gemotiveerd was waarom de vergunning werd ingetrokken.

Ommezwaai
In mei besloot de gemeente vervolgens de nieuwe vergunning toch te verlenen, een besluit dat lijnrecht tegen het eerdere intrekkingsbesluit ingaat. Reden voor vijf milieuorganisaties, waaronder de BMF, om in beroep te gaan tegen deze vergunningverlening. De Kampina is een kwetsbaar natuurgebied dat zwaar te lijden heeft onder de uitstoot van stikstof, waardoor verzuring van de bodem optreedt en onder andere de paarse heide verdwijnt. De komst van een megastal, vlak naast de Kampina, zou al het werk dat is gestoken in het herstel van dit gebied, teniet doen, zo luidde één van de argumenten.

Tussenuitspraak
Op 13 september diende de zaak bij de Rechtbank in Den Bosch. De Rechtbank deed aan het einde van de zitting geen uitspraak, maar bood de gemeente Oirschot via een tussenuitspraak een nieuwe kans om de eerdere intrekkingsbesluiten voor de bouw- en milieuvergunning  van de megastal aan de Logtsebaan 2 beter te motiveren. De einduitspraak van de  Rechtbank wordt pas na 20 tot 25 weken verwacht. De gemeente heeft dus nog een kans om haar huiswerk deze keer wel goed te doen en de komst van de megastal alsnog te voorkomen.

Over de nieuw uitgegeven vergunning deed de rechtbank helemaal geen uitspraak Die komt pas aan de orde  na de einduitspraak en nadat het Europese Hof uitspraak heeft gedaan over het PAS, zo oordeelde de rechtbank.

Tags: