Beleidskader Landbouw en Voedsel: Zonering rond natuurgebieden noodzakelijk

maart 24, 2022

Beleidskader Landbouw en Voedsel: Zonering rond natuurgebieden noodzakelijk

Provinciale Staten van Noord-Brabant spreken op vrijdag 25 maart over het concept-beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. De Brabantse Milieufederatie heeft samen met Brabants Landschap en Natuurmonumenten een brief met aanbevelingen gestuurd aan de Statenleden.

De natuur- en milieuorganisaties zijn constructief kritisch op het ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 van de provincie Noord-Brabant, zo schreven ze eerder al in een gezamenlijke zienswijze.

In totaal doen de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten zestien aanbevelingen op vier thema’s. Het gaat om natuurinclusieve én biologische landbouw, kringlooplandbouw en schaalvergroting, gebiedsgerichte aanpak en stikstofruimte.

Zonering rond natuurgebieden noodzakelijk

De natuur- en milieuorganisaties benadrukken het belang van zones rond natuurgebieden. Zo vinden ze het noodzakelijk om “zones aan te wijzen waar het niet langer is toegestaan om bestrijdingsmiddelen te gebruiken, meer grondwater te onttrekken dan de natuur aankan en een teveel aan stikstof in lucht en water te veroorzaken.”

Het is belangrijk dat verdere aantasting van Europees beschermde natuur (Natura 2000-gebieden) wordt voorkomen, zo schrijven de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten in de brief. Daarmee komt het behalen van de wettelijke normen en verplichtingen voor de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 een stap dichterbij.

Provinciale Staten van Noord-Brabant spreken op vrijdag 25 maart over het concept-beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. De vergadering is live te volgen via brabant.nl/pslive

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!