BMF steunt campagne ‘Iedereen Stroomopwaarts’ over de energietransitie

Nieuws | Thema: Duurzame energie

maart 14, 2022

BMF steunt campagne ‘Iedereen Stroomopwaarts’ over de energietransitie

Windmolens en zonnepanelen komen in de plaats van gas, olie en steenkool. Maar wat betekent dit voor jou? Met de campagne ‘Iedereen Stroomopwaarts’ geven Natuur en Milieu en de Natuur en Milieufederaties een podium aan inspirerende verhalen over zon en wind. Verteld door omwonenden, kunstenaars, natuurliefhebbers en ontwikkelaars.

Grootschalige opwek van zonne-en windenergie heeft impact voor de manier waarop je woont, leeft en werkt? Voor jouw straat, jouw buurt en de natuur naast jouw deur?

Duurzame energie van zon en wind moet een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame en natuurinclusieve energievoorziening. Een goede inpassing hiervan, in samenspraak met de omgeving en met oog voor de natuur, is hierbij essentieel om het draagvlak voor de energietransitie te behouden en de beperkte ruimte in Nederland goed te gebruiken.

Draagvlak op spanning

Op dit moment komt het draagvlak steeds meer op spanning te staan. De energietransitie komt voor inwoners nu echt dichtbij. Zonneweides en windparken op land ontmoeten soms weerstand door de mogelijke effecten op natuur én het landschap. Maatschappelijke waardering is vanzelfsprekend aanwezig.

Met de campagne ‘Iedereen Stroomopwaarts’ willen we dit beeld kantelen. We willen handvatten verstrekken aan (publieke) bestuurders en ambtenaren die bezig zijn met beleid op dit onderwerp zoals in de RES’en, omgevingsvisies en verordeningen. Op www.iedereenstroomopwaarts.nl beantwoorden we vragen als: waarom is energie nodig en wat betekent schone energie voor jou? Daarnaast laten we zien hoe schoon duurzame energie kan zijn.

Energietuinen

De Natuur en Milieufederaties werken aan Energietuinen. Met dit energieproject realiseren we energietuinen die natuurinclusief zijn, van deze tuinen krijg je letterlijk en figuurlijk energie. Je ziet er namelijk niet alleen maar rijen zonnepanelen, het is ook een plek waar ruimte is voor de natuur, wandelen en gezelligheid. Ook kun je er leren over duurzame energie en biodiversiteit.

In samenwerking met lokale partijen en omwonenden worden er op dit moment verschillende Energietuinen in Nederland ontwikkeld.

Verhalen van Iedereen Stroomopwaarts

De verhalen op de website van Iedereen Stroomopwaarts worden verteld door mensen die het beste van zon en wind willen maken. Zoals de boer die ervoor zorgt dat de buurt samen met een windmolen ook glasvezel krijgt. Of de vogelbeschermer die pleit voor meer natuur in zonne- en windparken. De ontwerper die samen met omwonenden van een zonnepark een park maakt. De kunstenaar die zon- en windparken ontwerpt waar de buurt trots op is, en de ontwikkelaars die schone energieprojecten tot leven brengen. Zo gaan we samen stroomopwaarts en stap voor stap op weg naar 100% schone energie.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!