Eerlijke Klimaatagenda: ‘Haalbaar en betaalbaar voor iedereen’

Nieuws | Thema: Algemeen

juni 9, 2021

Eerlijke Klimaatagenda: ‘Haalbaar en betaalbaar voor iedereen’

Een scholingsplan voor 60 duizend groene banen, het isoleren van ruim 400 duizend tochtige woningen van mensen met een lager inkomen, meer groen en elektrisch deelvervoer in achterstandswijken, en het creëren van 82 duizend hectare nieuwe natuur. Dat is de kern van de Eerlijke Klimaatagenda die vandaag is gepresenteerd aan de formateur en de politieke partijen.

Met de Eerlijke Klimaatagenda wil een brede coalitie van werkgevers, klimaatorganisaties, vakbond, jongerenorganisaties, hoogleraren en bestuurders zich inzetten voor een duurzame toekomst. Ook de Natuur en Milieufederaties, waaronder de Brabantse Milieufederatie, staan achter de plannen.

Sociaal en groen herstel

De Eerlijke Klimaatagenda is gericht op economisch herstel na de coronacrisis, het aanpakken van de klimaatcrisis én het aanpakken van de toenemende ongelijkheid. Met deze sociale en groene plannen wil de coalitie vooral mensen zonder werk en mensen met een lager inkomen laten profiteren van de klimaattransitie.

Farid Tabarki, onafhankelijk voorzitter van de Eerlijke Klimaatcoalitie: “De klimaattransitie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Als we de klimaatcrisis op een eerlijke manier aanpakken, biedt dat de unieke kans om ook onze levenskwaliteit te verbeteren. Voor iedereen, maar zeker voor de lagere en middeninkomens in onze samenleving.”

Meer banen, minder CO2-uitstoot

De Eerlijke Klimaatagenda zorgt voor bijna 130 duizend arbeidsjaren werk en jaarlijks bijna 7 miljoen ton minder CO2-uitstoot (gelijk aan de CO2-uitstoot van het wegverkeer). Daarnaast verbetert het de gezondheid van mensen met opgeteld 203 duizend gezonde levensjaren.

De extra banen ontstaan vooral in de groenvoorziening en woningisolatiebranche. Volgens FNV-vicevoorzitter Kitty Jong is een goed scholingsprogramma dan ook cruciaal om te zorgen voor genoeg gekwalificeerd personeel.

Jong: “De banen die er door de energietransitie bij komen, moeten onder een fatsoenlijke cao vallen. Er is goede omscholing nodig voor wie zijn baan kwijtraakt, of compensatie als dat niet lukt. De overheid moet mensen met een laag inkomen helpen hun woning te verduurzamen. Alleen dan gaat de omschakeling lukken.”

Commissie Eerlijke Transitie

De plannen komen bovenop bestaand klimaatbeleid zoals vastgelegd in het klimaatakkoord. Extra klimaatplannen zijn hard nodig want volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijft Nederland met het huidige beleid steken op slechts 34% CO2-reductie in 2030, terwijl er een nieuw Europees klimaatdoel van 55% reductie in 2030 is vastgelegd.

Om te zorgen voor breed maatschappelijk draagvlak en de ongelijkheid niet te vergroten, wordt in de plannen voorgesteld om een ‘Commissie Eerlijke Transitie’ in te stellen die de regering kan adviseren over klimaatbeleid. Zo’n commissie kan bestaan uit vertegenwoordigers van vakbond, bedrijfsleven, milieubeweging, wetenschap, emancipatiebeweging en planbureaus.

De investeringskosten verdienen zich op verschillende manieren terug. De besparing op de energierekening na woningisolatie wordt omgezet in een bedrag waarmee de isolatiekosten worden terugbetaald. Omscholing leidt tot minder werkloosheid, en meer personeel voor de installatiebranche en groenvoorziening. En het vergroenen van Nederland zorgt voor veel CO2-reductie tegen relatief lage kosten. De Eerlijke Klimaatagenda zorgt voor een toename van het Bruto Binnenlands Product (bbp) van 1,8 miljard euro.

DOWNLOAD EERLIJKE KLIMAATAGENDA

Coalitie Eerlijke Klimaatagenda

De Eerlijke Klimaatagenda is opgesteld onder voorzitterschap van Farid Tabarki en wordt gesteund door Milieudefensie, FNV, Techniek Nederland, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), MVO Nederland, Jonge Klimaatbeweging, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie, Aedes, Woonbond, Nibud, Natuur en Milieufederaties, Nationale Jeugdraad, Fietsersbond, Reizigersvereniging Rover, Stichting Probos, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie, World Class Maintenance en MKB Amsterdam.

De Eerlijke Klimaatagenda wordt ook ondersteund door diverse hoogleraren en bestuurders waaronder Alexander Rinnooy Kan, Barbara Baarsma, Herman Wijffels, Thalita Muuse, Winnie Sorgdrager en Amma Assante.

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!