Eerste reactie Natuur en Milieufederaties op nieuw stikstofbeleid kabinet

november 28, 2022

Eerste reactie Natuur en Milieufederaties op nieuw stikstofbeleid kabinet

Foto: VRBLD photofilm/Erik van der Burgt

Het kabinet is vrijdag naar buiten gekomen met een serie beleidsbrieven en voorstellen voor het nieuwe stikstofbeleid. De Brabantse Milieufederatie is blij met de aanpak van onder andere ongebruikte stikstofruimte.

De BMF roept al langer op om latente vergunningruimte in te trekken, als de eerste en minst ingrijpende stap in het oplossen van de stikstofcrisis. Het kabinet lijkt nu gehoor te geven aan die oproep, met de toezegging dat de minister met de provincies afspraken gaat maken om salderen met zogenaamde slapende vergunningen te voorkomen.

Aanpak slapende vergunningen

BMF-directeur Femke Dingemans: “We zijn blij met de aanpak van het kabinet. Ook in Brabant worden slapende vergunningen gebruikt om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, zoals bij de plannen voor het nieuwe XL-bedrijventerrein Wijkevoort. Daarbij wordt papieren emissieruimte ingeruild voor werkelijke stikstofemissies. Zo raken we dus verder verwijderd van het oplossen van dit probleem.”

De minister wil dat de provinciale beleidsregels in het eerste kwartaal van 2023 worden aangepast. “Hopelijk is dat op tijd om deze en andere ontwikkelingen, die leiden tot meer stikstofuitstoot, te voorkomen”, zegt Dingemans.

Nieuw stikstofbeleid

Het kabinet zet in op meerdere sporen om het stikstofprobleem aan te pakken. Daarbij wordt er ook gekeken naar een toekomstbestendig verdienmodel voor boeren.

Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties: “Het is bij eerste lezing goed om te constateren dat er onderzoek wordt gedaan naar een nieuw verdienmodel voor boeren. Ook kunnen we met instemming lezen dat er aan het verhogen van het waterpeil prioriteit wordt gegeven en dat er een goede gezamenlijke veenweideaanpak komt. Maar we hebben ook zorgen. Zo kan het voorgenomen landbouwakkoord voor vertraging zorgen.”

Nu écht aan de slag

Voor de Natuur en Milieufederaties komt het bij de uitwerking van deze brieven aan op een goede concretisering, waarmee aan de slag kan worden gegaan.

Van de Pas: “Het is de vraag of de brieven daarin ver genoeg gaan. We nemen de komende dagen daarom de tijd om deze stapel brieven goed te lezen en komen daarna met een langere inhoudelijke reactie. Voor ons blijft daarbij hoe dan ook voorop staan dat we nu écht aan de slag moeten. We hebben geen tijd meer te verliezen. De crisis voor de natuur is vanwege het stikstofprobleem te groot om te blijven hangen in voornemens.”

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  16 juli 2024 Terugblik bezoek aan boer Eric: biologisch melkveehouder en landschapsbeheerder in de Maasheggen
 • Nieuws
  15 juli 2024 34 nieuwe natuurgidsen in Noordoost-Brabant met steun van het BMF-activiteitenfonds
 • Nieuws
  08 juli 2024 Handleiding Natuurvriendelijk Isoleren: zo houd je rekening met kwetsbare dieren
 • Nieuws
  04 juli 2024 Op de koffie in een klimaatbestendige tuin in den Dungen
 • Nieuws
  01 juli 2024 Terugblik waterwandeling Bossche Broek Zuid: veel interesse in natuurherstelmaatregelen

Meer nieuws

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!