Gezamenlijke brief Manifestpartners aan formerende partijen in Brabant

Nieuws | Thema: Algemeen

juni 22, 2021

Gezamenlijke brief Manifestpartners aan formerende partijen in Brabant

De Manifestpartners roepen de formerende partijen in Noord-Brabant op een agenda te zetten voor de langere termijn. Een versnelling en versterking op klimaat, energie, natuur, water en landbouw is dringend wenselijk, aldus de brede coalitie van Brabantse organisaties.

In een gezamenlijke brief vragen de Manifestpartners Provinciale Staten om verder te kijken dan de resterende termijn van deze bestuursperiode. Een duidelijke bestuurlijke agenda voor de komende zes jaar achten zij raadzaam vanwege de grote urgenties op maatschappelijke opgaven rond klimaat, energie, natuur, water en landbouw.

Duurzaam perspectief voor Brabant

Gelet op de urgentie en het brede maatschappelijk draagvlak dat de Manifestpartners vertegenwoordigen, hebben ze voor Provinciale Staten het manifest ‘Brabants mozaïek in ontwikkeling’ uit 2019 geactualiseerd. In dit document schetsen de organisaties samen een duurzaam perspectief voor Brabant.

De hoofdpunten zijn nog steeds actueel, tegelijkertijd wijzen de organisaties Provinciale Staten op de noodzaak van versnelling en versterking op een viertal punten:

 • Benutten kansen verduurzaming agrarische sector;
 • Kaders voor aanpak droogte en verdroging;
 • Versnellen stikstofaanpak;
 • Versterken uitvoeringskracht en gebiedsgerichte aanpak.

De Manifestpartners vragen de formerende partijen om bovenstaande punten nadrukkelijk bij de coalitiebesprekingen te betrekken en in het nieuwe bestuursakkoord te laten landen.

Over Manifestpartners

De Manifestpartners bestaat uit een bundeling van Brabantse organisaties die sinds jaar en dag investeren in de kwaliteit en betekenis van het Brabants Mozaïek; het landschappelijk samenhangend geheel van landelijk en stedelijk gebied in Noord-Brabant.

De brede coalitie bestaat uit Brabants Landschap, BPG Vereniging landelijk Brabant, Brabantse Milieufederatie (BMF), Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Waterschap Brabantse Delta, Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rivierenland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De gezamenlijke brief wordt ondersteund door Brabant Water, VNO/NCW en de Noord-Brabantse gemeentelijke regio’s.

DOWNLOAD BRIEF

Het laatste nieuws

ONTVANG UPDATES

 • Nieuws
  16 juli 2024 Terugblik bezoek aan boer Eric: biologisch melkveehouder en landschapsbeheerder in de Maasheggen
 • Nieuws
  15 juli 2024 34 nieuwe natuurgidsen in Noordoost-Brabant met steun van het BMF-activiteitenfonds
 • Nieuws
  08 juli 2024 Handleiding Natuurvriendelijk Isoleren: zo houd je rekening met kwetsbare dieren
 • Nieuws
  04 juli 2024 Op de koffie in een klimaatbestendige tuin in den Dungen
 • Nieuws
  01 juli 2024 Terugblik waterwandeling Bossche Broek Zuid: veel interesse in natuurherstelmaatregelen

Meer nieuws

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!