Gratis vogelkaart: ontdek de vogels van de Zuidwestelijke Delta!

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

juni 28, 2021

Gratis vogelkaart: ontdek de vogels van de Zuidwestelijke Delta!

Vogels kijken is een leuke bezigheid voor jong en oud. De gratis vogelkaart helpt je eenvoudig op weg om veel voorkomende en opvallende vogelsoorten in de Zuidwestelijke Delta te herkennen.

Als onderdeel van de internationale vogeltrekroute is de Zuidwestelijke Delta van groot belang voor miljoenen vogels. Ieder jaar trekken de vogels tussen hun broed- en leefgebieden in het hoge noorden en hun overwinteringsgebieden in West-Afrika.

Vanuit het hoge Noorden en Afrika komen de vogels, op deze route van de Oost-Atlantische flyway, naar de Zuidwestelijke Delta om te broeden, te rusten en om voedsel te zoeken. In de winter verblijven er minimaal 750.000 watervogels en na de broedtijd lopen de aantallen op tot meer dan 1 miljoen vogels. Daarmee is de Zuidwestelijke Delta een cruciaal wetland op de route.

Zuidwestelijke Delta

Door de enorme diversiteit aan biotopen onderscheidt de Zuidwestelijke Delta zich van andere kustwetlands. Denk aan estuaria, zeearmen, zoete meren, zoute voordelta en binnendijkse polders. Met dank aan die diversiteit komen er veel verschillende soorten vogels voor die zowel van belang zijn voor Nederlandse populaties als internationale populaties, zoals de aalscholver, futen, duikers, reigers, lepelaar, zwanen, ganzen, eenden, steltlopers, meeuwen, sterns en zelfs enkele soorten roofvogels.

De Zuidwestelijke Delta biedt prachtige mogelijkheden om de vogels in hun natuurlijke omgeving te zien. Beleef de natuur van dichtbij, maar houd rekening met de kwetsbare vogels en verstoor de vogels niet. Want na een zware trektocht hebben de vogels hun rust hard nodig.

Gezonde vogelpopulaties

Sinds het voltooien van de Deltawerken zijn de aantallen vogels sterk achteruit gegaan. Daarom werken de natuurorganisaties van de Coalitie Delta Natuurlijk, Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland aan gezonde vogelpopulaties in de Zuidwestelijke Delta. Dit doen ze onder andere met het Europese LIFE-IP-project ‘Rust voor vogels, Ruimte voor mensen in de Zuidwestelijke Delta’.

Vanuit dat project is ook de vogelherkenningskaart in de Delta mede gefinancierd. Voor meer informatie zie de website van vogelbescherming en www.vogelbescherming.nl/ZWDelta.

Ontvang de gratis vogelkaart

Ga op zoek naar kustvogels bij de Verdronken Zwarte Polder, spot  broedende lepelaars vanaf Neeltje Jans en bekijk hoe de buizerd zijn prooi van de vlakte plukt op de Dintelse Gorzen. De vogelkaart haal je gratis op bij de bezoekerscentra en andere toeristische locaties verspreid over de Zuidwestelijke Delta. Of download de kaart direct.