Natuur en Milieufederaties ondersteunen petitie Natuurinclusief Bouwen

Nieuws | Thema: Natuur & Landschap

maart 2, 2022

Natuur en Milieufederaties ondersteunen petitie Natuurinclusief Bouwen

Beeld: Alice Wielinga/Rooftop Revolution

Tot 2030 worden er in Nederland een miljoen huizen gebouwd. Dit is dé kans om te zorgen dat die woningen natuurinclusief worden gebouwd. De Natuur en Milieufederaties heeft zich dan ook aangesloten als partner de petitie Natuurinclusief Bouwen en roept anderen op om hetzelfde te doen.

TEKEN PETITIE

Dit jaar vindt een grote wetswijziging plaats. Er dreigt wetgeving te komen die op het gebied van natuurinclusiviteit dramatisch achterloopt. Ondanks een herhaaldelijke oproep uit een brede coalitie van partijen bevat de nieuwe Omgevingswet wederom geen concrete maatregelen voor natuurinclusief bouwen. Terwijl natuurinclusief bouwen goed is voor onze toekomstige leefomgeving, de natuur en het klimaat.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Het kan anders. Door natuurinclusief bouwen zijn we beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering én dragen we direct bij aan de biodiversiteit. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar vooral ook voor onze eigen gezondheid en welzijn. Onze gebouwde en ontworpen leefomgeving zal gaan fungeren als (stads-)ecoduct waardoor natuurgebieden op duurzame wijze met elkaar verbonden worden.

De petitie Natuurinclusief Bouwen wordt ondersteund door een brede coalitie van partijen: NL Greenlabel, Ballast Nedam Development, Barcode Architects, Heijmans Vastgoed, Herman Wijffels, JOGG, Neprom, Rooftop Revolution, The Pollinators, Vogelbescherming Nederland, Voskamp Groep, VU University en WUR: Program Green Cities.

Natuur in de buurt

De opstellers en ondertekenaars van de petitie roepen de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Hugo de Jonge) op om natuurinclusief bouwen verplicht te maken. De volgende concrete maatregelen voor alle nieuwe gebouwen zouden daarin opgenomen moeten worden:

  1. Natuur in de woning: in elke woning moeten nestelgelegenheden worden gerealiseerd voor gebouwafhankelijke soorten waaronder de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
  2. Natuur op de woning: Alle platte daken dienen dubbel te worden gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen en/of vegetatie.
  3. Natuur in de buurt: Elke woning dient uitzicht te hebben op natuurlijk groen, de openbare ruimte dient voor minimaal 30% uit groen te bestaan en er moet op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.

In 2030 willen de ondertekenaars 1 miljoen woningen op de juiste manier hebben gebouwd. Ondertussen zijn er al meer dan 100 partners aangesloten bij de petitie, waaronder de Natuur en Milieufederaties, en zijn er meer dan 5 duizend handtekeningen gezet. Het streven is om de petitie voor de zomer aan te bieden aan Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Foutje gezien? Mail naar communicatie@brabantsemilieufederatie.nl

DOE MET ONS MEE
Sluit je aan voor een duurzaam Brabant!