Participatiecoalitie helpt volksvertegenwoordigers met RES-beoordeling

Nieuws | Thema: Duurzame energie

mei 18, 2021

Participatiecoalitie helpt volksvertegenwoordigers met RES-beoordeling

De komende weken buigen gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen zich over de regionale energieplannen waaraan de afgelopen 2,5 jaar in 30 regio’s is gewerkt. Om deze complexe beoordeling te vereenvoudigen heeft de Participatiecoalitie speciale spiekkaarten ontwikkeld. 

Deze spiekkaarten helpen volksvertegenwoordigers de regionale energiestrategie (RES) optimaal te benutten voor goede participatie, mede-eigendom van de lokale energievoorziening en een stevige plek voor natuur en landschap. Energieprojecten waar burgers een actieve rol spelen leveren veel op voor de gemeenschap, zowel financieel als maatschappelijk.

DOWNLOAD SPIEKKAARTEN

De participatiecoalitie bestaat uit LSA Bewoners, Energie Samen, Hier, Natuur en Milieufederaties (waaronder de BMF) en Stichting Buurkracht.