Schrijnend IPCC-rapport luidt noodklok voor het klimaat: we moeten nu in actie komen

Nieuws | Thema: Algemeen

augustus 9, 2021

Schrijnend IPCC-rapport luidt noodklok voor het klimaat: we moeten nu in actie komen

Er moet dringend iets worden gedaan aan de wereldwijde gevolgen van klimaatverandering, blijkt uit het meest recente rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De mens blijkt ‘onmiskenbaar’ de grootste oorzaak van klimaatopwarming.

De huidige staat van het klimaat wordt door het VN-klimaatpanel Het IPCC is het adviesorgaan van de Verenigde Naties, met betrekking tot klimaatverandering. Het zorgt voor de cijfers achter de wetenschap. Het doel van het dikke, wetenschappelijke rapport is het onderstrepen van de noodzaak om wereldwijd in actie te komen. Vooral politici en andere beleidsmakers worden aangesproken. samengevat als rampzalig. Overal ter wereld warmt de aarde op door onze enorme uitstoot van broeikasgassen. Het gevolg is onder andere meer hittegolven, droogte, extreme neerslag en de stijging van de zeespiegel. De temperatuur is nog nooit zo snel gestegen als nu, volgens het IPCC.

De mens is ‘onmiskenbaar’ de oorzaak

Uit het rapport blijkt dat broeikasgassen door mensen de grootste oorzaak is van de razendsnelle klimaatverandering. ‘It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land. Widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere have occurred’, valt er als eerste conclusie te lezen in het rapport.

Bron: IPCC AR6 WGI

We moeten nu in actie komen

Er is ook goed nieuws: het is nog niet te laat, maar dan moeten we wel nu in actie komen. Klimaat moet topprioriteit worden voor het nieuwe kabinet en voor lokale overheden. Als natuur- en milieufederaties, waaronder de Brabantse Milieufederatie, roepen we de lokale politiek op om klimaatverandering op hun agenda te zetten. In een pamflet geven De Natuur en Milieufederaties voorstellen, inspiratie en concrete voorbeelden.

We zien dit rapport als steun in de rug voor ons werk. Wederom blijkt het erg belangrijk om samen hard te werken om onze klimaatdoelen te halen voor een leefbare aarde

DOWNLOAD IPCC-rapport

DOWNLOAD IPCC-samenvatting