HAS-studenten starten meerjarig onderzoek voedselbossen

Nieuws | Thema: Voedselbossen

augustus 5, 2019

HAS-studenten starten meerjarig onderzoek naar voedselbossen

Studenten gaan de effecten van voedselbossen op de bodem de komende jaren onderzoeken. Het gaat om een meerjarig onderzoek dat onderdeel is van het Koepelplan voedselbossen Noord-Brabant. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van HAS Hogeschool.

Het enthousiasme en het aantal hectare voedselbossen neemt toe in Brabant. Maar welke effecten hebben voedselbossen op het leven in de bodem? Wat betekent het voor het gehalte organische stof? En welke impact hebben voedselbossen op de waterberging? Om deze vragen te beantwoorden wil het Koepelplan de praktijkkennis over voedselbossen vergroten. Hiervoor wordt samengewerkt met Peter van Oort en HAS Hogeschool in Den Bosch.

Gedurende drie jaar zullen verschillende groepen studenten metingen verrichten. Het gaat zowel om kwantitatieve als kwalitatieve metingen. Daarnaast gaan eerste- en tweedejaars studenten het voedselbos in om veldonderzoek te doen. Na de onderzoeksperiode worden alle gegevens geanalyseerd en vergeleken. Dit wordt gedaan door vierdejaarsstudenten als afstudeerproject.

Beheer- en monitoringplan

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een beheer- en monitoringplan dat eerder is opgesteld. Het meetprogramma is het resultaat van een vooronderzoek naar voedselbossen in opdracht van waterschap De Dommel. Studenten onderzochten toen “hoe de aanleg van voedselbossen als een vorm van natuurinclusieve landbouw en de inzet van maatregelen ten behoeve van duurzaam bodembeheer bijdragen aan waterdoelen.”

Het meetprogramma is belangrijk om de verwachte positieve effecten van voedselbossen aan te tonen. Voor het vooronderzoek is er een nulmeting uitgevoerd in het voedselbos Den Food Bosch in Sint-Michielsgestel.

Koepelplan voedselbossen

In Brabant zijn al verschillende voedselbossen. Naast de vijf voedselbossen uit het Koepelplan zullen ook andere locaties worden onderzocht. De effecten van voedselbossen zijn beter te bepalen en te voorspelen als er meer data beschikbaar komt. Daarnaast is het delen van kennis tussen de verschillende percelen belangrijk voor de ontwikkeling van voedselbossen als geheel.

Het Koepelplan voedselbossen is een maatschappelijk initiatief van Stichting Agroforestry Zuid Nederland, de Brabantse Milieufederatie en verschillende Brabantse organisaties en overheden. Het driejarig programma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Deltaplan Hoge Zandgronden, de Provincie Noord-Brabant, Landbouw Innovatie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas en Stichting Voedselbosbouw Nederland.

Tags:

Ontvang het laatste nieuws over voedselbossen elke maand in je mailbox!

Neem contact op