Sandor Löwik

Als medewerker Energie en circulaire economie zet ik me in om duurzame energievormen, met name grootschalige wind- en zonne-energieprojecten zo goed mogelijk in het Brabantse landschap in te passen. Daarbij gaat het om een verstandige afweging tussen hernieuwbare energie aan de ene kant, en de verbinding met het cultureel erfgoed, behoud van kwetsbare natuurwaarden, en aandacht voor de lokale landschappelijke waarden aan de andere kant. Naast hernieuwbare energie zorgt een circulaire economie voor minder afval, minder materiaal- en grondstoffengebruik, en minder aantasting van onze bodemschatten. De onderwerpen waar ik mij bij de Brabantse Milieufederatie specifiek op richt zijn: windenergie, warmte en aardgasvrije wijken, energielandschappen, regionale energie strategieën en circulaire economie.

Ik heb een brede werkervaring in het bedrijfsleven, in onderwijs en onderzoek, en in de lokale gemeentelijke politiek. Hierdoor ben ik in staat om verschillende partijen met elkaar te verbinden. Daarnaast heb ik zelf een lokale energiecoöperatie opgericht in Oldenzaal – Boeskoolstroom – waardoor ik als burger actief een bijdrage heb geleverd aan de energietransitie.

Ik ben zeer gedreven om me in te zetten voor de klimaattransitie. Het is een uitdaging om inwoners, bedrijven en overheden met elkaar te verbinden om gemeenschappelijk te komen tot een nieuw klimaattijdperk. Ik denk graag in kansen en nieuwe mogelijkheden waarbij nieuwe projecten waarde aan de leefomgeving en het landschap kunnen toevoegen. Daarbij moeten de lusten en lasten rechtvaardig verdeeld worden, zodat de lokale gemeenschap kan meedelen in de opbrengsten.

Neem contact op

Profiel Sandor Löwik

Sandor Löwik

Duurzame energie en circulaire economie

Projecten: