Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Er is een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de organisatie, op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de Brabantse Milieufederatie en de relatie met de aangesloten organisaties.

In de statuten is bepaald dat de BMF de volgende organen kent:

  • Vergadering van Aangesloten Organisaties: de vergadering van vertegenwoordigers van Aangesloten Organisaties is belast met het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Toezicht;
  • Bestuurder: belast met het bestuur van de stichting;
  • Raad van Toezicht: belast met het toezicht op de stichting.

Daarnaast kent de stichting Aangesloten Organisaties.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de BMF bestaat per 2022 uit 5 leden:

  • Dhr. G. Endedijk (voorzitter);
  • Dhr. M.J.M. de Wolf;
  • Mevr. H.C.A. van de Pol;
  • Dhr. R. Litjens;
  • Dhr. A.H.L.M. Tiebosch.

Neem contact op

Profiel Raad van Toezicht

Raad van Toezicht