Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Ron Lodewijks (Boxtel)
  Ron Lodewijks is voorzitter van de Raad van Toezicht. Zijn taakgebied is tevens communicatie. Ron was journalist bij het Brabants Dagblad en heeft zich in die hoedanigheid veelvuldig beziggehouden met natuur- en milieuvraagstukken.
 • Bert van Dijk (Ulvenhout)
  Bert van Dijk uit Ulvenhout is benoemd tot tijdelijk lid van de Raad van Toezicht. Hij vervangt Ernst Thoolen gedurende diens afwezigheid. Van Dijk was werkzaam als directeur bij Van Melle, voorzitter van Brabants Landschap en tot voor kort wethouder van de gemeente Alphen Chaam.
 • Ernst Thoolen (Nuenen)
  Ernst Thoolen heeft ruime ervaring met het werven van fondsen voor herstel van cultuurhistorische landschappen, monumenten en het opwekken van duurzame energie. Zijn taakgebied is financiën en hij is back-up voor de voorzitter.
 • Peter Hollants (Tilburg)
  Peter Hollants werkt sinds 1992 voor Avans Hogeschool als achtereenvolgens docent bouwkunde, academiedirecteur en thans als manager van het Expertisecentrum Duurzame Innovatie in Breda. Als lid van de Raad van Toezicht van de Brabantse Milieufederatie wil hij zijn bijdrage leveren aan de totstandkoming van een schoon en groen milieu. Hij richt zich vooral op versterking van de banden tussen de BMF en het onderwijs in Brabant.
 • Jan Melis (Tilburg)
  Jan Melis is directeur/eigenaar van Melis gieterijen in Tilburg. Door de jaren heen combineerde hij het ondernemerschap met een groot aantal maatschappelijke functies. Kwaliteit van natuur en landschap zijn volgens Jan Melis essentieel voor het woon- en leefklimaat in Brabant. Hij richt zich specifiek op fondsverwerving.
 • Henk Teusink (Cuijk)
  Henk Teusink heeft diverse functies op het gebied van P&O vervuld en in zijn vrije tijd verschillende voorzittersfuncties, waaronder van de Milieuvereniging Land van Cuijk. Zijn taakgebied is personeelsmanagement.