Belastingvrij schenken

Doneer met belastingvoordeel

Brabant is een mooie provincie die het waard is om voor te knokken. Daarvoor is een sterke natuur- en milieubeweging van het allergrootste belang. Met jouw bijdrage steun je de strijd voor een mooi en duurzaam Brabant. Nu en straks.

De Belastingdienst erkent de Brabantse Milieufederatie als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dat houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is bij de belastingaangifte. Bekijk meer informatie op belastingdienst.nl.

Volledig aftrekbaar met schenkingsovereenkomst

Als je ons minimaal vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, is deze gift volledig aftrekbaar bij jouw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor is het wel nodig om deze periodieke gift vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. Het afsluiten van zo’n overeenkomst is gratis.

 • Jouw belastingvoordeel kan flink oplopen

  Een rekenvoorbeeld

  Veel mensen tellen het bedrag dat zij van de fiscus terug gaan krijgen gewoon op bij het bedrag dat ze toch al wilden geven. Een geweldig gebaar wat je uiteindelijk niets extra kost. Daarmee kan de Brabantse Milieufederatie voor een nog duurzamere natuur en een nog schoner milieu zorgen, met dank aan jou en aan de fiscus.

  Een schenking zonder deze zogeheten ‘Overeenkomst tot periodieke gift’ kan ook fiscaal aftrekbaar zijn. Dan moet je minimaal 1% en maximaal 10% van jouw drempelinkomen schenken (met een minimum van 60 euro). Daarom is het voor de meeste mensen gunstiger om te kiezen voor een periodieke gift.

 • Stappenplan: eenvoudig en snel
  • Vul de schenkingsovereenkomst ‘Overeenkomst tot periodieke gift‘ in tweevoud in en onderteken beide exemplaren.
  • Als je gehuwd bent of een partner hebt, dan moet deze persoon van de fiscus ook tekenen.
  • Vul daarna het gedeelte voor de betalingsvolmacht in. Daarmee machtig je de Brabantse Milieufederatie om gedurende de looptijd van de schenking het bedrag af te schrijven van jouw bankrekening. Je hebt daarbij de keuze voor één afschrijving per jaar, of in vier of twaalf delen.
  • Stuur het formulier op naar de Brabantse Milieufederatie, Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg
  • De Brabantse Milieufederatie ondertekent ook beide aktes, vult een transactienummer en eventueel een machtigingsnummer in en stuurt één exemplaar terug voor jouw eigen administratie. Het andere exemplaar blijft bij de Brabantse Milieufederatie.
  • Bewaar jouw exemplaar goed, de belastingdienst kan er om vragen.
  • Ook ontvang je (separaat) een bevestiging van jouw betalingsvolmacht voor jouw administratie.

 

IK WIL BELASTINGVRIJ SCHENKEN

Meer weten?

Heb je vragen? Neem contact op met Gerda Scheffers.